Loading...

Giáo trình lịch sử văn minh thế giới (Dành cho chương trình Đại học chính trị)

Giáo trình lịch sử văn minh thế giới (Dành cho chương trình Đại học chính trị)
Tác giả: TS. Nguyễn Thị Thanh Huyền (Chủ biên)
Số trang: 240 trang
Giá tiền: 48.000 đ
Xuất bản: Tháng 08-2018
Giáo trình gồm 8 bài học, nội dung mỗi bài học đề cập điều kiện hình thành nền văn minh, trình độ phát triển, những thành tựu chủ yếu,… của các nền văn minh thế giới, qua các thời kỳ lịch sử, từ cổ đại đến trung đại, cận...
  • Thông tin sách
  • Bình luận
  • Nhằm cung cấp tài liệu học tập và nghiên cứu cho học viên thuộc chương trình đào tạo cử nhân chính trị, Học viên Chính trị Khu vực I phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản Giáo trình lịch sử văn minh thế giới (Dành cho chương trình Đại học chính trị) do tập thể cán bộ, giảng viên Khoa Lịch sử Đảng biên soạn, TS. Nguyễn Thị Thanh Huyền chủ biên.

    Giáo trình gồm 8 bài học, nội dung mỗi bài học đề cập điều kiện hình thành nền văn minh, trình độ phát triển, những thành tựu chủ yếu,… của các nền văn minh thế giới, qua các thời kỳ lịch sử, từ cổ đại đến trung đại, cận đại, hiện đại. Qua nội dung giáo trình, người học được cung cấp những kiến thức khái quát về sự hình thành và phát triển của các nền văn minh thế giới, từ đó biết vận dụng các kiến thức tiếp thu được vào thực tiễn; biết trận trọng và có ý thức giữ gìn, phát huy những di sản của văn minh nhân loại.

    Sản phẩm cùng loại