Giáo trình Luật Hiến pháp Việt Nam (Xuất bản lần thứ ba, có sửa chữa, bổ sung)

Giáo trình Luật Hiến pháp Việt Nam (Xuất bản lần thứ ba, có sửa chữa, bổ sung)
Tác giả: PGS.TS. Vũ Trọng Lâm (Chủ biên)
Số trang: 211 trang
Giá tiền: 148.000 đ
Xuất bản: Tháng 11/2021
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách gồm 14 chương, trình bày có hệ thống, ngắn gọn, dễ hiểu các kiến thức cơ bản của môn Luật Hiến pháp Việt Nam trên cơ sở các quy định của Hiến pháp năm 2013 và các luật hiện hành về tổ chức bộ máy nhà nước. Trong lần xuất bản này, nội dung cuốn sách tiếp tục được bổ sung, cập nhật theo tinh thần của Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đây là tài liệu hữu ích, đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, giảng dạy, học tập của giảng viên và học viên chuyên ngành Luật Hiến pháp.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 19.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 26.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 22.000 đ
  Tác giả: ThS. Luật sư Lê Thị Dung
  Giá tiền: 320.000 đ
  Tác giả: Luật gia, TS. Trương Hồng Quang
  Giá tiền: 115.000 đ