Giáo trình Luật hình sự Việt Nam (Phần chung) (Xuất bản lần thứ hai, có chỉnh sửa, bổ sung)

Giáo trình Luật hình sự Việt Nam (Phần chung) (Xuất bản lần thứ hai, có chỉnh sửa, bổ sung)
Tác giả: TS. Mai Đắc Biên (Chủ biên)
Số trang: 496 trang
Giá tiền: 219.000 đ
Xuất bản: Tháng 8/2020
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách giới thiệu toàn bộ nội dung Phần chung của Bộ luật hình sự Việt Nam hiện hành qua việc phân tích các quy phạm pháp luật hình sự Phần chung mang tính chỉ dẫn (cho phép, bắt buộc), các nguyên tắc áp dụng, quy tắc xử lý, quyền hạn, nghĩa vụ của các chủ thể áp dụng pháp luật hình sự. Các quy phạm pháp luật Phần chung được nêu và phân tích trong giáo trình khá cụ thể, có dẫn nguồn của văn bản hướng dẫn, đồng thời có ví dụ minh họa sinh động và thiết thực, giúp người học dễ nắm bắt nội dung.

  Cuốn sách là tài liệu hữu ích phục vụ công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học trong Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội; tài liệu học tập, nghiên cứu của sinh viên, học viên; tài liệu nghiên cứu của những nhà khoa học quan tâm, phục vụ thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của ngành Kiểm sát nhân dân.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Luật sư Trương Thanh Đức (Trọng tài viên VIAC)
  Giá tiền: 108.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 18.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 19.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 17.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Đỗ Minh Khôi, ThS. Huỳnh Thị Sinh Hiền, ThS. Phạm Thị Phương Thảo
  Giá tiền: 68.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 20.000 đ