Giáo trình Luật hành chính Việt Nam

Giáo trình Luật hành chính Việt Nam
Tác giả: Quốc hội
Số trang: 520 trang
Giá tiền: 100.000 đ
Xuất bản:
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Luật hành chính Việt Nam là tổng thể những quy phạm pháp luật điều chỉnh những mối quan hệ chấp hành và điều hành phát sinh, phát triển trong lĩnh vực tổ chức và hoạt động hành chính nhà nước. Những quy phạm luật hành chính là công cụ pháp lý cơ bản để thực hiện hoạt động quản lý nhà nước, thực thi quyền hành pháp - một trong ba loại quyền được phân công, phối hợp giữa các cơ quan nhà nước trên cơ sở quyền lực nhà nước là thống nhất.

  Do vậy, trong hệ thống đào tạo cử nhân luật học cũng như đào tạo sau đại học ngành luật, chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý các cấp, v.v., luật hành chính luôn là môn học cơ bản và ngày càng được chú trọng trong việc đổi mới cách thức giảng dạy cũng như đổi mới, sửa chữa, bổ sung các giáo trình giảng dạy cho phù hợp với sự phát triển của đời sống chính trị, kinh tế - xã hội và công cuộc cải cách nền hành chính của nhà nước ta.

  Cuốn giáo trình này là kết quả của quá trình nghiên cứu và giảng dạy môn học luật hành chính của PGS. TS. Nguyễn Cửu Việt tại Khoa Luật, trường Đại học Luật trong nhiều năm.

  Căn cứ vào yêu cầu và mục tiêu đào tạo cử nhân luật, thạc sỹ luật, trong giáo trình này, tác giả rất quan tâm nâng cao tính lý luận, tính thực tiễn cùng với việc cung cấp những hiểu biết về pháp luật thực định, nhằm pháp triển khả năng tư duy pháp lý, tiếp cận đời sống pháp lý của học sinh, sinh viên. Do vậy, giáo trình không chỉ là tài liệu học tập cho sinh viên đại học, học viên cao học, mà có thể làm tài liệu tham khảo cho cán bộ nghiên cứu, giảng dạy, cán bộ thực tiễn.

  Giáo trình đã được xuất bản lần đầu tiên vào năm 1992 tại Khoa Luật Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội. Từ năm 1997 đến năm 2005 đã liên tục được tái bản tại Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội với những bổ sung, cập nhật những kiến thức lý luận và văn bản pháp luật mới. Trong lần xuất bản này, tác giả đã cập nhật những thông tin lý luận và thực tiễn mới nhất, phân tích các nội dung theo tinh thần các văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành.

  Cuốn sách sẽ đáp ứng được nhu cầu học môn luật hành chính của sinh viên và học sinh cũng như giúp đông đảo bạn đọc có thêm được nhiều thông tin mới và cần thiết về pháp luật hành chính Việt Nam. Sách gồm 520 trang, giá 100.000đ.

   

  HẢI BÌNH

   

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Luật sư Phạm Thanh Hữu
  Giá tiền: 54.000 đ
  Tác giả: Luật sư Trương Ngọc Liêu
  Giá tiền: 59.000 đ
  Tác giả: Luật sư Trương Ngọc Liêu
  Giá tiền: 133.000 đ
  Tác giả: TS. Hồ Sỹ Ngọc (Chủ biên)
  Giá tiền: 145.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 109.000 đ
  Tác giả: TS. Trần Quang Tiệp
  Giá tiền: 213.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 62.000 đ
  Tác giả: Luật sư Trương Ngọc Liêu
  Giá tiền: 63.000 đ
  Tác giả: GS.TS. Phạm Hồng Thái, PGS.TS. Bùi Tiến Đạt (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ