Giới hạn xét xử sơ thẩm trong tố tụng hình sự Việt Nam (Sách chuyên khảo)

Giới hạn xét xử sơ thẩm trong tố tụng hình sự Việt Nam (Sách chuyên khảo)
Tác giả: NCS. Ngần Thị Ánh (Chủ biên)
Số trang: 187 trang
Giá tiền: 71.000 đ
Xuất bản: Tháng 12/2020
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách gồm 3 chương, đề cập các vấn đề liên quan đến giới hạn xét xử sơ thẩm trong tố tụng hình sự Việt Nam nhằm cung cấp cho độc giả những kiến thức chuyên sâu về giới hạn xét xử sơ thẩm trong tố tụng hình sự Việt Nam, bao gồm: một số vấn đề lý luận về giới hạn xét xử sơ thẩm; thực trạng quy định giới hạn xét xử sơ thẩm; những giải pháp hoàn thiện pháp luật về giới hạn xét xử sơ thẩm. Đây là tài liệu hữu ích cho việc nghiên cứu và tìm hiểu pháp luật về giới hạn xét xử sơ thẩm ở Việt Nam hiện nay.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 43.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 87.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 35.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Phùng Trung Tập
  Giá tiền: 273 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 65.000 đ
  Tác giả: Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 43.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 39.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Trịnh Tiến Việt
  Giá tiền: 288.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 81.000 đ