Giới thiệu Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật (năm 2015) và các văn bản hướng dẫn thi hành

Giới thiệu Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật (năm 2015) và các văn bản hướng dẫn thi hành
Tác giả: TS. Nghiêm Kỳ Hồng – TS. Đỗ Văn Học (Biên soạn)
Số trang: 392 trang
Giá tiền: 160.000 đ
Xuất bản: Tháng 9-2018
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Nội dung cuốn sách gồm 2 phần:

  Phần thứ nhất

  - Những điểm mới của Luật ban hành văn bản quy phạm phát luật năm 2015 và các văn bản quy định chi tiết thi hành luật.

  - Văn phòng cơ quan hành chính nhà nước với công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

  Phần thứ hai

  - Luật ban hành văn bản phạm pháp luật năm 2015.

  - Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14-5-2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

  - Nghị quyết số 351/2017/UBTVQH14 ngày 14-3-2017 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước.

  Cuốn sách cung cấp thêm nguồn tư liệu cho đông đảo cán bộ, công chức đang làm công tác soạn thảo, ban hành và sử dụng văn bản quản lý nhà nước nói chung và văn bản quy phạm pháp luật nói riêng trong công việc hàng ngày tại nhiều cơ quan, tổ chức và cho sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh, giảng viên đang học tập, giảng dạy, nghiên cứu tại nhiều cơ sở đào tạo về lĩnh vực quản lý nhà nước, pháp luật, văn thư - lưu trữ, quản lý văn phòng.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 26.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 35.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 21.000 đ
  Tác giả: Trường Đại học Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội
  Giá tiền: 171.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 25.000 đ
  Tác giả: Viện sĩ, PGS.TS. Nguyễn Ngọc Điện
  Giá tiền: 88.000 đ