Loading...

Gương người tốt, việc làm hay

Gương người tốt, việc làm hay
Tác giả: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tuyên Quang
Số trang: 314 trang
Giá tiền: Liên hệ
Xuất bản: Tháng 9/2020
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách có cấu trúc gồm 03 phần, Phần 1: Những gương người tốt, việc làm hay trong lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội; Phần 2: Những gương người tốt, việc làm hay trong lĩnh vực xây dựng Đảng, hệ thống chính trị; Phần 3: Những gương người tốt, việc làm hay trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh. Nội dung cuốn sách phản ánh sinh động những tấm gương tốt, việc làm hay, khẳng định phẩm chất tốt đẹp của nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang; góp phần cổ vũ, giáo dục, bồi đắp niềm tin của nhân dân đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng; tiếp tục thực hiện có hiệu quả cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Độc giả có thể tham khảo sách tại Thư viện Quốc gia và thư viện các tỉnh, thành phố trong cả nước.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: ThS. Mai Yến Nga (Tuyển chọn)
  Giá tiền: 43.000 đ
  Tác giả: Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Ngọc Hà - TS. Nguyễn Thị Thanh Huyền - TS. Biện Thị Hoàng Ngọc - TS. Đặng Minh Phụng (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại, Ban Tuyên giáo Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
  Giá tiền: 19.000 đ
  Tác giả: Bộ Công an, Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS. TS. Tạ Ngọc Tấn
  Giá tiền: Liên hệ