Hành chính công và quản trị công – Một số vấn đề lý luận và thực tiễn (Sách tham khảo)

Hành chính công và quản trị công – Một số vấn đề lý luận và thực tiễn (Sách tham khảo)
Tác giả: TS. Nguyễn Trọng Bình
Số trang: 320 trang
Giá tiền: 78.000 đ
Xuất bản: 08-2018
Nội dung cuốn sách giới thiệu một số lý thuyết điển hình của hành chính công và quản trị công; đặc biệt là tập trung giới thiệu các lý thuyết của hành chính công và quản trị công hiện đại, có sự ảnh hưởng lớn cả về phương...
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Nội dung cuốn sách giới thiệu một số lý thuyết điển hình của hành chính công và quản trị công; đặc biệt là tập trung giới thiệu các lý thuyết của hành chính công và quản trị công hiện đại, có sự ảnh hưởng lớn cả về phương diện lý luận và thực tiễn trên thế giới hiện nay. Đồng thời, cuốn sách cũng đề cập một số vấn đề về cải cách hành chính và đổi mới quản trị công ở Việt Nam hiện nay.

  Mục đích của cuốn sách là giới thiệu tới độc giả các lý thuyết mới, quan trọng, có sự ảnh hưởng lớn đối với lý luận và thực tiễn hành chính công trên thế giới hiện nay, vốn chưa được giới thiệu và nghiên cứu một cách đầy đủ và hệ thống ở Việt Nam. Đây cũng là một vấn đề lý luận và thực tiễn đặc biệt quan trọng cần được quan tâm, nghiên cứu, nhất là trong bối cảnh việc nghiên cứu, tham khảo và vận dụng một cách sáng tạo các lý thuyết, lý luận về hành chính công, quản trị công ở trên thế giới vào thực tiễn cải cách hành chính và đổi mới quản trị quốc gia ở nước ta hiện đang là một vấn đề hết sức cần thiết.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 109.000 đ
  Tác giả: TS. Trần Quang Tiệp
  Giá tiền: 213.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 62.000 đ
  Tác giả: Luật sư Trương Ngọc Liêu
  Giá tiền: 63.000 đ
  Tác giả: GS.TS. Phạm Hồng Thái, PGS.TS. Bùi Tiến Đạt (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Nguyễn Hòa Bình (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Ngân - TS. Nguyễn Thị Hồng Yến (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 14.000 đ