Hỏi – đáp về dân chủ và tổ chức thực hiện Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn năm 2007

Hỏi – đáp về dân chủ và tổ chức thực hiện Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn năm 2007
Tác giả: Lê Trọng Vinh
Số trang: 0 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản:
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Để góp phần đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả thực hiện Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn năm 2007; đồng thời đáp ứng sự mong mỏi của nhiều cán bộ, công chức ở cơ sở và nhân dân muốn hiểu đúng và vận dụng Pháp lệnh về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn năm 2007 vào thực tiễn, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia xuất bản cuốn sách Hỏi – đáp về dân chủ và tổ chức thực hiện Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn năm 2007.
  Nội dung cuốn sách gồm ba phần:
  Phần I: Dân chủ và pháp lệnh thực hiện dân chủ. Gồm 14 câu hỏi và gợi ý trả lời liên quan đến dân chủ và pháp lệnh thực hiện dân chủ
  Phần II: Nội dung cơ bản của Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn. Gồm 16 câu hỏi và gợi ý trả lời liên quan đến Những nội dung chính quyền công khai cho dân biết; Những nội dung nhân dân bàn và quyết định; Nội dung, hình thức nhân dân bàn, biểu quyết để cấp có thẩm quyền quyết định; Những nội dung nhân dân tham gia ý kiến trước khi cơ quan có thẩm quyền quyết định; Những nội dung nhân dân giám sát
  Phần III: Công tác tự quản ở nông thôn. Gồm 11 câu hỏi và đáp án trả lời về công tác tự quản ở nông thôn
  Sách gồm 88 trang, giá 32.000 đồng

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Luật sư Phạm Thanh Hữu
  Giá tiền: 54.000 đ
  Tác giả: Luật sư Trương Ngọc Liêu
  Giá tiền: 59.000 đ
  Tác giả: Luật sư Trương Ngọc Liêu
  Giá tiền: 133.000 đ
  Tác giả: TS. Hồ Sỹ Ngọc (Chủ biên)
  Giá tiền: 145.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 109.000 đ
  Tác giả: TS. Trần Quang Tiệp
  Giá tiền: 213.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 62.000 đ
  Tác giả: Luật sư Trương Ngọc Liêu
  Giá tiền: 63.000 đ
  Tác giả: GS.TS. Phạm Hồng Thái, PGS.TS. Bùi Tiến Đạt (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ