Hỏi đáp & chỉ dẫn áp dụng Luật thi hành án dân sự năm 2008 và các văn bản hướng dẫn thi hành

Hỏi đáp & chỉ dẫn áp dụng Luật thi hành án dân sự năm 2008 và các văn bản hướng dẫn thi hành
Tác giả: ThS. Nguyễn Văn Nghĩa, Nguyễn Quang Minh
Số trang: 348 trang
Giá tiền: 48.000 đ
Xuất bản:
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách Hỏi đáp và chỉ dẫn áp dụng Luật thi hành án dân sự năm 2008 và các văn bản hướng dẫn thi hành được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia ấn hành nhằm kịp thời cung cấp tư liệu phục vụ cho hoạt động của Chấp hành viên, Thẩm tra viên, công chức các cơ quan thi hành án dân sự và các cá nhân, tổ chức, cơ quan khác có liên quan đến công tác thi hành án cũng như nhu cầu tìm hiểu của các nhà quản lý, nhà nghiên cứu, các học viên, sinh viên và đông đảo quần chúng nhân dân.

   Cuốn sách bao gồm 192 câu hỏi và giải đáp về các vấn đề liên quan đến việc thi hành án dân sự - một công tác giữ vai trò quan trọng trong hoạt động tư pháp nói chung và quá trình giải quyết vụ án nói riêng.  Trên cơ sở Luật thi hành án dân sự năm 2008 cũng như các văn bản hướng dẫn thi hành Luật như Nghị định số 74/2009/NĐ-CP ngày 9 tháng 9 năm 2009 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thi hành án dân sự về cơ quan quản lý thi hành án dân sự, cơ quan thi hành án dân sự và công chức làm công tác thi hành án dân sự và Nghị định số 58/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 7 năm 2009 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thi hành án dân sự về thủ tục thi hành án dân sự, các tác giả đã xây dựng hệ thống các câu hỏi và trả lời nhằm giúp bạn đọc tìm hiểu và vận dụng một cách dễ dàng nhất trong các vấn đề cụ thể liên quan đến việc thi hành án dân sự. Ví dụ: những bản án, quyết định được thi hành theo quy định của Luật thi hành án dân sự, những người có quyền được thi hành án,…

  Cuốn sách là cẩm nang tiện ích cho người làm chông tác thực tiễn thi hành án dân sự và là tài liệu tham khảo bổ ích cho đông đảo bạn đọc.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Luật sư Phạm Thanh Hữu
  Giá tiền: 54.000 đ
  Tác giả: Luật sư Trương Ngọc Liêu
  Giá tiền: 59.000 đ
  Tác giả: Luật sư Trương Ngọc Liêu
  Giá tiền: 133.000 đ
  Tác giả: TS. Hồ Sỹ Ngọc (Chủ biên)
  Giá tiền: 145.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 109.000 đ
  Tác giả: TS. Trần Quang Tiệp
  Giá tiền: 213.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 62.000 đ
  Tác giả: Luật sư Trương Ngọc Liêu
  Giá tiền: 63.000 đ
  Tác giả: GS.TS. Phạm Hồng Thái, PGS.TS. Bùi Tiến Đạt (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ