Hỏi – đáp về quy trình bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm và hoạt động của trưởng thôn tổ trưởng tổ dân phố

Hỏi – đáp về quy trình bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm và hoạt động của trưởng thôn tổ trưởng tổ dân phố
Tác giả: Đinh Công Tuấn, Dương Bạch Long
Số trang: 92 trang
Giá tiền: 16.000 đ
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố do nhân dân trực tiếp bầu, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ra quyết định công nhận; là người đại diện cho nhân dân và đại diện cho chính quyền xã, phường, thị trấn để thực hiện một số nhiệm vụ hành chính tại thôn và tổ dân phố. Nhằm giúp bạn đọc tìm hiểu những nội dung cơ bản của quy định pháp luật về quy trình bầu, bãi miễn Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật tái bản cuốn sách Hỏi – đáp về quy trình bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm và hoạt động của trưởng thôn tổ trưởng tổ dân phố.

  Bạn đọc có thể tìm hiểu các thông tin liên quan đến trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố như: tổ chức, hoạt động của thôn, tổ dân phố; nhiệm vụ, quyền hạn của trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố; quy trình miễn nhiệm, bãi nhiệm, chế độ chính sách đối với Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố,… Hay khi nào thì thành lập mới tổ trưởng tổ dân phố?; tổ dân phố có phải là một cấp chính quyền không? một người muốn trở thành Trưởng thôn, Tổ dân phố thì cần những tiêu chuẩn gì?… Tất cả những câu hỏi đó sẽ được giải thích một cách rõ ràng, ngắn gọn, súc tích, cô đọng, cung cấp những thông tin, tư liệu cơ bản và khá đầy đủ. Mỗi câu hỏi, câu trả lời sẽ là thông tin thiết thực giúp các cấp hành chính, chính quyền cơ sở tổ chức tự quản cộng đồng dân cư mình đang đang sinh sống phát huy các hình thức hoạt động tự quản và tổ chức nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ cấp trên giao.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Luật sư Trương Thanh Đức (Trọng tài viên VIAC)
  Giá tiền: 287.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 22.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 25.000 đ
  Tác giả: Luật gia Trương Ngọc Liêu
  Giá tiền: 57.000 đ
  Tác giả: PGS.TS.GVCC. Phan Trung Hiền (Chủ biên) - ThS. Huỳnh Thị Trúc Giang - TS. Nguyễn Thị Mỹ Linh - ThS. GVC. Trần Khắc Qui - ThS. Bùi Thị Mỹ Hương
  Giá tiền: 175.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 34.000 đ