Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 (Đã được sửa đổi, bổ sung năm 2001)

Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 (Đã được sửa đổi, bổ sung năm 2001)
Tác giả: Quốc hội
Số trang: 106 trang
Giá tiền: 15.000 đ
Xuất bản:
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa VIII, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 15-4-1992 và được sửa đổi bổ sung đoạn cuối của Lời nói đầu và các điều 2, 3, 8, 9, 15, 16, 19, 21, 25, 30, 35, 36, 37, 59, 75, 84, 91, 103, 112, 114, 116, 137 và 140 theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25-12-2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 1992.

  Hiến pháp với 12 chương đã quy định chế độ chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ, quốc phòng, an ninh, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, cơ cấu, nguyên tắc tổ chức và hoạt động của các cơ quan nhà nước, thể chế mối quan hệ giữa Đảng lãnh đạo, nhân dân làm chủ, Nhà nước quản lý; cùng những quy định về quốc kỳ, quốc huy, quốc ca, thủ đô, ngày quốc khánh. Đặc biệt, trong chương XII của Hiến pháp này cũng nói đến hiệu lực của Hiến pháp và việc sửa đổi Hiến pháp, trong đó có tập hợp đầy đủ một số văn bản liên quan đến vấn đề này. Đó là: Nghị quyết ngày 15-4-1992 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Khóa VIII, kỳ họp thứ 11 quy định một số điểm về việc thi hành Hiến pháp năm 1992; Lệnh số 01/2002/L/CTN ngày 07-01-2002 của Chủ tịch nước về việc công bố Nghị quyết của Quốc hội; Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25-12-2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992; Nghị quyết số 287/2002/NQ-UBTVQH10 ngày 29-01-2002 của Ủy ban thường vụ Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam quy định việc thi hành một số điểm của Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 1992.

   
   

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Ngân - TS. Nguyễn Thị Hồng Yến (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 14.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 89.000 đ
  Tác giả: TS. Phan Thanh Hà
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Luật sư Trương Thanh Đức (Trọng tài viên VIAC)
  Giá tiền: 287.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 22.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 25.000 đ
  Tác giả: Luật gia Trương Ngọc Liêu
  Giá tiền: 57.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Vũ Công Giao – PGS.TS. Nguyễn Quốc Sửu – PGS.TS. Đặng Minh Tuấn (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 271.000 đ