Hình thức xử phạt trục xuất trong pháp luật Việt Nam

Hình thức xử phạt trục xuất trong pháp luật Việt Nam
Tác giả: TS. Cao Vũ Minh
Số trang: 236 trang
Giá tiền: 65.000 đ
Xuất bản: Tháng 09-2018
Cuốn sách kết cấu gồm 3 chương, cung cấp cho bạn đọc những nội dung quan trọng về thẩm quyền, điều kiện, thủ tục áp dụng hình thức xử phạt trục xuất theo pháp luật Việt Nam, cũng như kinh nghiệm nước ngoài về vấn đề này. Trên...
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách  Hình thức xử phạt trục xuất trong pháp luật Việt Nam (Sách tham khảo) do Tiến sĩ Cao Vũ Minh biên soạn là kết quả của hoạt động nghiên cứu và giảng dạy nhiều năm của tác giả, vừa mang tính lý luận, vừa là những tổng kết thực tiễn quan trọng vấn vấn đề trên.

  Cuốn sách kết cấu gồm 3 chương, cung cấp cho bạn đọc những nội dung quan trọng về thẩm quyền, điều kiện, thủ tục áp dụng hình thức xử phạt trục xuất theo pháp luật Việt Nam, cũng như kinh nghiệm nước ngoài về vấn đề này. Trên cơ sở phân tích các ưu điểm, hạn chế, tác giả đưa ra một số kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật và tăng cường hiệu quả triển khai thi hành hình thức xử phạt trục xuất trên thực tế.        

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: ThS. Luật sư Lê Thị Dung
  Giá tiền: 320.000 đ
  Tác giả: Luật gia, TS. Trương Hồng Quang
  Giá tiền: 115.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Trần Thị Diệu Oanh (Chủ biên)
  Giá tiền: 179.000 đ
  Tác giả: TS. Trần Ngọc Đường (Chủ biên) - TS. Lê Văn Thành
  Giá tiền: 85.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Hà (Chủ biên)
  Giá tiền: 120.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 43.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 87.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 35.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Phùng Trung Tập
  Giá tiền: 273.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 65.000 đ