Hoàn thiện pháp luật về lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

Hoàn thiện pháp luật về lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở
Tác giả: Bộ Công an
Số trang: 499 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Tháng 02/2022
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở là lực lượng đông đảo của toàn dân; nòng cốt của lực lượng này là Công an xã bán chuyên trách bảo vệ dân phố, dân phòng. Đây cũng là lực lượng có vai trò quan trọng trong xây dựng, phát triển phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

  Vì vậy, hoàn thiện chính sách, pháp luật nhằm tạo cơ sở chính trị, pháp lý đồng bộ, thống nhất cho tổ chức và hoạt động của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở là yêu cầu cấp thiết. Quán triệt quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước về đổi mới tổ chức và hoạt động cho các lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự tại cơ sở; thực hiện nghị quyết của Chính phủ, Bộ Công an đã chủ trì xây dựng hồ sơ dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở để trình Quốc hội thảo luận, xem xét, thông qua. Đây là dự án luật liên quan đến nhiều lực lượng, chế độ, chính sách và điều kiện bảo đảm nhằm phát huy vai trò của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự trong tình hình mới. Cuốn sách Hoàn thiện pháp luật về lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, tập hợp báo cáo tham luận có chất lượng của các nhà khoa học đến từ các bộ, ban, ngành, chuyên gia thực tiễn trên lĩnh vực an ninh, trật tự tại bốn cuộc hội thảo khoa học về các chủ đề liên quan do Bộ Công an tổ chức, làm rõ cơ sở lý luận, thực tiễn và thống nhất quan điểm về chính sách, pháp luật liên quan đến tổ chức và hoạt động của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở nói chung, bổ sung luận cứ góp phần hoàn thiện hồ sơ dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở nói riêng. Luận cứ khoa học trong các báo cáo sẽ giúp đại biểu Quốc hội tham vấn, quyết sách chủ trương trong xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam nói chung và pháp luật về an ninh, trật tự nói riêng. Độc giả có thể tham khảo sách tại Thư viện Quốc gia hoặc thư viện các tỉnh, thành phố trong cả nước.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: PGS.TS.GVCC. Phan Trung Hiền (Chủ biên) - ThS. Huỳnh Thị Trúc Giang - TS. Nguyễn Thị Mỹ Linh - ThS. GVC. Trần Khắc Qui - ThS. Bùi Thị Mỹ Hương
  Giá tiền: 175.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 34.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 24.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 21.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 29.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 33.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 16.000 đ
  Tác giả: TS. Lê Vĩnh Châu (Chủ biên)
  Giá tiền: 145.000 đ