Hoàn thiện pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ - Những vấn lý luận và thực tiễn

Hoàn thiện pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ - Những vấn lý luận và thực tiễn
Tác giả: Bộ Công an
Số trang: 495 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Tháng 2/2022
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Luật Giao thông đường bộ năm 2008 đồng thời điều chỉnh hai lĩnh vực khác nhau là: Trật tự an toàn giao thông đường bộ và xây dựng, phát triển, quản lý kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, quản lý vận tải, dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ. Đây là hai lĩnh vực rất lớn và khác nhau nhưng lại được điều chỉnh trong cùng một đạo luật dẫn đến không thể quy định đầy đủ, cụ thể, rõ ràng nhiều nội dung quan trọng thuộc cả hai lĩnh vực, chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Do đó, cần thiết phải có sự khảo cứu một cách toàn diện, đánh giá đúng đắn thực trạng, tổng kết kinh nghiệm thực tiễn, tham khảo kinh nghiệm một số nước trên thế giới về lĩnh vực xây dựng luật liên quan đến lĩnh vực giao thông đường bộ.

  Cuốn sách Hoàn thiện pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ - Những vấn lý luận và thực tiễn, tập hợp các tham luận của các nhà khoa học, chuyên gia từ nhiều bộ, ban, ngành, cơ sở nghiên cứu, đào tạo luật và tổ chức xã hội trong toàn hệ thống chính trị tại 4 cuộc hội thảo do Bộ Công an tổ chức nhằm rút ra những đánh giá toàn diện các vấn đề có liên quan đến dự án Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Nội dung cuốn sách gồm 2 phần, cung cấp những luận cứ khoa học, thực tiễn về hệ thống quy phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ; tình hình trật tự, an toàn giao thông đường bộ và phương hướng hoàn thiện pháp luật trên lĩnh vực hết sức quan trọng này, gắn chặt với vấn đề an ninh, trật tự, an toàn xã hội và cuộc sống của mỗi người dân. Độc giả có thể tham khảo sách tại Thư viện Quốc gia hoặc thư viện các tỉnh, thành phố trong cả nước.

   

   

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 19.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 26.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 22.000 đ
  Tác giả: ThS. Luật sư Lê Thị Dung
  Giá tiền: 320.000 đ
  Tác giả: Luật gia, TS. Trương Hồng Quang
  Giá tiền: 115.000 đ