Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của các cơ quan Trung ương (Tài liệu sinh hoạt chi bộ năm 2022)

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của các cơ quan Trung ương (Tài liệu sinh hoạt chi bộ năm 2022)
Tác giả: Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương
Số trang: 55 trang
Giá tiền: 17.000 đ
Xuất bản: Tháng 4/2022
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Nội dung cuốn sách được biên soạn ngắn gọn, trình bày những nội dung cơ bản về tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng ta về tính tiên phong, gương mẫu của đảng viên; những nội dung tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương; và một số giải pháp tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của các cơ quan Trung ương.

  Cuốn sách là tài liệu tham khảo hữu ích trong sinh hoạt chuyên đề năm 2022 của các chi bộ, đảng bộ thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

   

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Vĩnh Thanh, PGS.TS. Hoàng Văn Hoan, TS. Vũ Văn Hậu (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Nguyễn Anh Tuấn, PGS. TS. Nguyễn Thanh Sơn và TS. Nguyễn Văn Tuân (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Nguyễn Đăng Dung
  Giá tiền: 248.000 đ
  Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TSKH.NGND. Nguyễn Văn Thâm (Chủ biên) - TS. Hà Quang Thanh
  Giá tiền: 121.000 đ
  Tác giả: Văn phòng Chủ tịch nước
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng Lý luận Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Minh Tuấn
  Giá tiền: 39.000 đ
  Tác giả: Ban Tuyên giáo, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Lương Thị Quyên (Chủ biên)
  Giá tiền: 89.000 đ