Loading...

Hỏi - đáp Bộ luật Lao động năm 2019

Hỏi - đáp Bộ luật Lao động năm 2019
Tác giả: Luật sư Phạm Thanh Hữu
Số trang: 440 trang
Giá tiền: 132.000 đ
Xuất bản: Tháng 9/2020
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Tác giả: Luật sư Phạm Thanh Hữu

  Số trang: 440

  Giá tiền: 132.000đ

  Xuất bản: 9/2020

  Nội dung cuốn sách gồm 366 câu hỏi và trả lời về Bộ luật Lao động năm 2019 và đánh giá, bình luận các quy định của Bộ luật Lao động 2019. Đặc biệt, có phần đánh giá, bình luận các quy định của Bộ luật Lao động năm 2019 so với Bộ luật Lao động năm 2012, sửa đổi, bổ sung năm 2015, 2018 để độc giả có góc nhìn tổng quan nhất về sự thay đổi của pháp luật lao động Việt Nam; phân tích, đánh giá sự tác động của các quy định pháp luật đối với đời sống thực tế.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 38.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 26.000 đ
  Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
  Giá tiền: 10.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 23.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 18.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 16.000 đ