Loading...

Hỏi - đáp: Các quyền cơ bản của dân tộc thiểu số theo quy định pháp luật Việt Nam

Hỏi - đáp: Các quyền cơ bản của dân tộc thiểu số theo quy định pháp luật Việt Nam
Tác giả: Hoàng Xuân Lương (Chủ biên)
Số trang: 160 trang
Giá tiền: Liên hệ
Xuất bản: Tháng 12-2018
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Quyền của dân tộc thiểu số là một trong những quyền cơ bản của con người, được pháp luật quốc tế ghi nhận và nội luật hóa trong pháp luật quốc gia, theo điều kiện đặc thù của đất nước. Ở Việt Nam, quyền cơ bản của dân tộc thiểu số luôn được Đảng và Nhà nước ta quán triệt và thực hiện nhất quán, đồng thời được bổ sung, hoàn thiện để đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước.

  Cuốn sách Hỏi - đáp: Các quyền cơ bản của dân tộc thiểu số theo quy định pháp luật Việt Nam giúp bạn đọc, trước hết là bạn đọc tại các cơ sở xã, phường, thị trấn nắm được những nội dung cơ bản về quyền của dân tộc thiểu số trong các văn kiện pháp lý quốc tế, đặc biệt là trong pháp luật Việt Nam.

  Cuốn sách được biên soạn với những câu hỏi và trả lời theo hai phần:

  Phần 1: Khái quát chung về dân tộc thiểu số và quyền của người dân tộc thiểu số

  Phần 2: Các quyền cơ bản của người dân tộc thiểu số theo quy định pháp luật Việt Nam

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Nguyễn Khánh Phương - Nguyễn Tú Phương - Nguyễn Thanh Lâm
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Nguyễn Khánh Phương - Nguyễn Tú Phương - Nguyễn Thanh Lâm
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS. Lê Thi
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: ThS.BS. Nguyễn Huy Cường
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: ThS. Phạm Thị Phượng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Tổng Công ty Điện lực miền Bắc
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Nguyễn Đình Lân
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Trần Thị Thanh Thủy - PGS.TS. Đặng Khắc Ánh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Nguyễn Khánh Phương - Nguyễn Tú Phương - Nguyễn Thanh Lâm
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Nguyễn Khánh Phương - Nguyễn Tú Phương - Nguyễn Thanh Lâm
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Ngô Hữu Thảo, Trương Hải Cường
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Cao Tiến Đức (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Dương Kim Anh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Đỗ Xuân Lân - Nguyễn Hà Anh
  Giá tiền: Liên hệ