Hỏi - đáp Luật bầu cử đại biểu Quốc hội năm 1997 sửa đổi, bổ sung năm 2001, 2010

Hỏi - đáp Luật bầu cử đại biểu Quốc hội năm 1997 sửa đổi, bổ sung năm 2001, 2010
Tác giả: ThS. Dương Bạch Long
Số trang: 152 trang
Giá tiền: 18.000 đ
Xuất bản:
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 là sự kiện chính trị lớn, có ý nghĩa quan trọng đối với đất nước. Việc xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân, cũng như sự phát triển của đất nước thời kỳ mới đang đặt ra các yêu cầu mới cao hơn đối với tổ chức và hoạt động của Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

  Nhằm giúp các cán bộ nhân dân, cử tri cả nước nắm được nội dung cơ bản của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội năm 1997 sửa đổi, bổ sung năm 2001, 2010 và các quy định pháp luật có liên quan, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật xuất bản cuốn Hỏi đáp Luật bầu cử đại biểu Quốc hội năm 1997 sửa đổi, bổ sung năm 2001, 2010.

  Cuốn sách được biên soạn dựa trên cơ sở Luật bầu cử đại biểu Quốc hội năm 1997 sửa đổi, bổ sung năm 2001, 2010, gồm 82 câu hỏi và trả lời liên quan đến lĩnh vực này. Các câu hỏi, trả lời ngắn gọn, khái quát giải quyết các vấn đề như: những điểm mới của Luật, nguyên tắc tiến hành bầu cử đại biểu Quốc hội, những quy định về quyền bầu cử, quyền ứng cử của công dân vào đại biểu Quốc hội; quy định về tiêu chuẩn để được ứng cử đại biểu Quốc hội; những quy định tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội; số lượng đại biểu;… Với cách hỏi rõ ràng, câu trả lời cụ thể, cuốn sách sẽ giúp bạn đọc nắm vững, đồng thời có thể dễ dàng tiếp cận với các thông tin liên quan đến Luật này hơn. 82 câu hỏi được chia thành chín chương:
  Chương I: Những quy định chung (7 câu hỏi - trả lời)
  Chương II: Số đại biểu Quốc hội, đơn vị bầu cử và khu vực bỏ phiếu (3 câu hỏi - trả lời)
  Chương III: Các tổ chức phụ trách bầu cử (10 câu hỏi - trả lời)
  Chương IV: Danh sách cử tri (4 câu hỏi - trả lời)
  Chương V: Ứng cử và hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội (28 câu hỏi - trả lời)
  Chương VI: Trình tự bầu cử (8 câu hỏi - trả lời)
  Chương VII: Kết quả bầu cử (11 câu hỏi - trả lời)
  Chương VIII: Việc bầu cử bổ sung đại biểu Quốc hội (7 câu hỏi - trả lời)
  Chương IX: Xử lý vi phạm về bầu cử (4 câu hỏi - trả lời)

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Ngân - TS. Nguyễn Thị Hồng Yến (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 14.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 89.000 đ
  Tác giả: TS. Phan Thanh Hà
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Luật sư Trương Thanh Đức (Trọng tài viên VIAC)
  Giá tiền: 287.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 22.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 25.000 đ
  Tác giả: Luật gia Trương Ngọc Liêu
  Giá tiền: 57.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Vũ Công Giao – PGS.TS. Nguyễn Quốc Sửu – PGS.TS. Đặng Minh Tuấn (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 271.000 đ