Hỏi - đáp pháp luật về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em

Hỏi - đáp pháp luật về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em
Tác giả: Dương Bạch Long, Nguyễn Văn Hiển và Nguyễn Xuân Anh biên soạn
Số trang: 279 trang
Giá tiền: 27.000 đ
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em là trách nhiệm của gia đình và toàn xã hội. Điều này đã được quy định tại Hiến pháp năm 1992 sủa đổi, bổ sung năm 2001 và tại nhiều bộ luật, luật và các văn bản pháp luật khác. Cuốn sách Hỏi - đáp pháp luật về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, được viết dưới dạng câu hỏi và trả lời - hình thức cung cấp thông tin dễ hiểu nhất, giúp bạn đọc nhanh chóng nắm bắt một cách hệ thống những nội dung cơ bản của pháp luật về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

  Nội dung sách gồm 90 câu hỏi và trả lời về những vấn đề, tình huống thường gặp trong thực tiễn liên quan đến các quyền cơ bản và bổn phận của trẻ em; trách nhiệm của gia đình, Nhà nước và xã hội trong việc bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; bảo vệ quyền trẻ em trong lĩnh vực lao động, trong lĩnh vực dân sự, hôn nhân và gia đình; bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt (trẻ em có hoàn cảnh không bình thường về thể chất hoặc tinh thần, không đủ điều kiện để thực hiện quyền cơ bản và hoà nhập với gia đình, cộng đồng). Phần Phụ lục bao gồm một số văn bản pháp luật về quyền của trẻ em, như: Hiến pháp năm 1992, được sửa đổi, bổ sung năm 2001 (trích); Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em năm 2004; Nghị định số 36/2005/NĐ-CP ngày 17-2-2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; Luật hôn nhân và gia đình năm 2000 (trích).

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 32.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 110.000 đ
  Tác giả: Luật sư, TS. Phan Trung Hoài
  Giá tiền: 218.000 đ