Hỏi đáp pháp luật về kinh doanh bất động sản

Hỏi đáp pháp luật về kinh doanh bất động sản
Tác giả: Nguyễn Thị Cam
Số trang: 0 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Phát triển thị trường bất động sản là một chủ trương lớn, có tầm chiến lược của Đảng và Nhà nước ta trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập kinh tế quốc tế. Để tổ chức, quản lý thị trường bất động sản, Nhà nước ta đã từng bước xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật về vấn đề này, tạo cơ sở cho hoạt động kinh doanh bất động sản đi vào khuôn khổ.

   Với cách trình bày khoa học, cuốn sách Hỏi đáp pháp luật về kinh doanh bất động sản do Ths, Ls. Nguyễn Thị Cam chủ biên đã hệ thống một cách tương đối đầy đủ, rõ ràng những vấn đề pháp lý cơ bản liên quan đến hoạt động kinh doanh bất động sản theo quy định của pháp luật hiện hành. Các câu hỏi và trả lời được phân theo năm nội dung chính sau:

  - Phần I: Pháp luật đất đai

  - Phần II: Pháp luật nhà ở

  - Phần III: Pháp luật kinh doanh bất động sản

  - Phần IV: Pháp luật đầu tư, xây dựng

  - Phần V: Nghĩa vụ tài chính trong quá trình sử dụng, chuyển nhượng bất động sản

  Cuốn sách là tài liệu tham khảo hữu ích đối với việc việc nghiên cứu, áp dụng pháp luật trong lĩnh vực bất động sản – một lĩnh vực hết sức rộng lớn, đa dạng và cũng hết sức phức tạp.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 32.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 110.000 đ
  Tác giả: Luật sư, TS. Phan Trung Hoài
  Giá tiền: 218.000 đ