Hỏi - đáp về Luật lý lịch tư pháp

Hỏi - đáp về Luật lý lịch tư pháp
Tác giả: TS. Đỗ Đức Hồng Hà, ThS. Nguyễn Thị Ngọc Hoa
Số trang: 88 trang
Giá tiền: 17.000 đ
Xuất bản: 6-2011
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Lý lịch tư pháp là lý lịch về án tích của người bị kết án bằng bản án, quyết định hình sự của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, tình trạng thi hành án và về việc cấm cá nhân đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị Tòa án tuyên bố phá sản. Lý lịch tư pháp có ý nghĩa rất quan trọng trong đời sống dân sự của công dân, cũng như trong quản lý nhân sự và hỗ trợ hoạt động tố tụng hình sự. Đây là lĩnh vực liên quan trực tiếp đến quyền nhân thân của công dân và hoạt động của các cơ quan tư pháp. Luật lý lịch tư pháp tạo cơ sở pháp lý để xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về lý lịch tư pháp, đáp ứng công việc quản lý của nhà nước và nhu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp ngày càng tăng của công dân, phù hợp với quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

  Luật lý lịch tư pháp được Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 17-6-2009 có hiệu lực thi hành từ ngày 01-7-2010. Đây là một đạo luật quan trọng, liên quan trực tiếp đến quyền của công dân và hoạt động của các cơ quan tư pháp. Luật lý lịch tư pháp đặt ra những nhiệm vụ mới, phức tạp và khó khăn trong quản lý nhà nước về lý lịch tư pháp như xây dựng hệ thống dữ liệu về lý lịch tư pháp; hình thành cơ chế cung cấp, tiếp nhận, cập nhật, xử lý thông tin lý lịch tư pháp; chủ động xóa án tích cho những người đã từng bị kết án có đủ điều kiện. Việc chuẩn bị triển khai thực hiện những nhiệm vụ này đòi hỏi phải có sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan như Tòa án, Kiểm sát, Công an, Quốc phòng, Tư pháp trong việc hướng dẫn, quy định chi tiết thi hành Luật; đào tạo, tập huấn cán bộ, công chức; trao đổi, cung cấp thông tin lý lịch tư pháp.

  Trên cơ sở đó, nhằm giúp bạn đọc có thêm thông tin pháp luật về lý lịch tư pháp, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật xuất bản cuốn Hỏi - đáp về Luật lý lịch tư pháp. Cuốn sách do TS. Đỗ Đức Hồng Hà và ThS. Nguyễn Thị Ngọc Hoa biên soạn trên cơ sở Luật lý lịch tư pháp và Nghị định hướng dẫn thi hành Luật. Nội dung cuốn sách được kết cấu dưới dạng hỏi - đáp, gồm 80 câu hỏi và đáp án trả lời về lĩnh vực pháp luật lý lịch tư pháp.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Ngân - TS. Nguyễn Thị Hồng Yến (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 14.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 89.000 đ
  Tác giả: TS. Phan Thanh Hà
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Luật sư Trương Thanh Đức (Trọng tài viên VIAC)
  Giá tiền: 287.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 22.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 25.000 đ
  Tác giả: Luật gia Trương Ngọc Liêu
  Giá tiền: 57.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Vũ Công Giao – PGS.TS. Nguyễn Quốc Sửu – PGS.TS. Đặng Minh Tuấn (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 271.000 đ