Hỏi - đáp về quy định và hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng

Hỏi - đáp về quy định và hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng
Tác giả: PGS.TS. Lâm Quốc Tuấn - PGS.TS. Nguyễn Minh Tuấn (Đồng chủ biên)
Số trang: 240 trang
Giá tiền: 85.000 đ
Xuất bản: Tháng 11/2021
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Nội dung cuốn sách gồm 3 phần, trình bày một số điểm mới của Quy định và Hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng; Hỏi đáp về Quy định và Hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng; Một số tình huống phát sinh trong thực tế liên quan đến Quy định thi hành Điều lệ Đảng. Đây là tài liệu giúp cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng các cấp kịp thời cập nhật những sửa đổi, bổ sung, qua đó thực hiện hiệu quả việc thi hành Điều lệ Đảng.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: TS. Nguyễn Việt Lâm (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Công tác đại biểu, Ủy ban Thường vụ Quốc hội
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Bộ Công an - Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đại tướng, GS.TS. Tô Lâm (Chủ biên)
  Giá tiền: 179.000 đ
  Tác giả: TS. Phạm Thị Thanh Mai
  Giá tiền: 103.000 đ
  Tác giả: Nguyễn Thị Kim Ngân
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Trịnh Gia Ban
  Giá tiền: 317.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Minh Tuấn – TS. Tạ Văn Sỹ (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ