Hỏi - đáp về quy định và hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng

Hỏi - đáp về quy định và hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng
Tác giả: PGS.TS. Lâm Quốc Tuấn - PGS.TS. Nguyễn Minh Tuấn (Đồng chủ biên)
Số trang: 240 trang
Giá tiền: 85.000 đ
Xuất bản: Tháng 11/2021
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Nội dung cuốn sách gồm 3 phần, trình bày một số điểm mới của Quy định và Hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng; Hỏi đáp về Quy định và Hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng; Một số tình huống phát sinh trong thực tế liên quan đến Quy định thi hành Điều lệ Đảng. Đây là tài liệu giúp cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng các cấp kịp thời cập nhật những sửa đổi, bổ sung, qua đó thực hiện hiệu quả việc thi hành Điều lệ Đảng.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Minh Tuấn
  Giá tiền: 39.000 đ
  Tác giả: Ban Tuyên giáo, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Lương Thị Quyên (Chủ biên)
  Giá tiền: 89.000 đ
  Tác giả: Lương Thị Quyên (Chủ biên)
  Giá tiền: 119.000 đ
  Tác giả: TS. Trương Quốc Việt - TS. Lý Thị Huệ
  Giá tiền: 145.000 đ
  Tác giả: Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 14.000 đ
  Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
  Giá tiền: 106.000 đ
  Tác giả: Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 35.000 đ
  Tác giả: Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại, Ban Tuyên giáo Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử công an, Bộ Công an
  Giá tiền: Liên hệ