Hướng dẫn ôn tập môn kinh tế chính trị Mác - Lênin

Hướng dẫn ôn tập môn kinh tế chính trị Mác - Lênin
Tác giả: TS. Đỗ Thị Thanh Loan, TS. Nguyễn Thị Khuyên, ThS. Vũ Thị Kim Thanh, ThS. Đặng Hương Giang (Đồng chủ biên)
Số trang: 366 trang
Giá tiền: 151.000 đ
Xuất bản: Tháng 2022
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Việc dạy học môn Kinh tế chính trị Mác - Lênin trong các trường đại học, cao đẳng có mục tiêu trực tiếp là trang bị cho sinh viên những tri thức cơ bản về các phạm trù, khái niệm, quy luật kinh tế và khả năng tư duy kinh tế để vận dụng vào cuộc sống, vào nghề nghiệp tương lai của mình, góp phần đào tạo cho đất nước những cán bộ có khả năng tổ chức, quản lý kinh tế - xã hội, đáp ứng yêu cầu của sự phát triển bền vững. Trên cơ sở đó, góp phần làm cho sinh viên hiểu được cơ sở khoa học của những đường lối, chính sách kinh tế.

  Để giúp sinh viên các trường đại học, cao đẳng tiếp cận tốt hơn với môn học này, các giảng viên có nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy bộ môn Kinh tế chính trị Mác - Lênin, TS. Đỗ Thị Thanh Loan, TS. Nguyễn Thị Khuyên, ThS. Vũ Thị Kim Thanh, ThS. Đặng Hương Giang đã biên soạn cuốn sách Hướng dẫn ôn tập môn kinh tế chính trị Mác - Lênin theo hình thức đưa ra câu hỏi và hướng dẫn để sinh viên tự ôn tập, ngoài ra còn có phần bài tập để sinh viên luyện tập với các tình huống cụ thể.

  Nội dung cuốn sách được biên soạn dựa theo Giáo trình Kinh tế chính trị Mác - Lênin của Bộ Giáo dục và Đào tạo đang được dạy và học tại các trường đại học, cao đẳng hiện nay, đồng thời mở rộng một số kiến thức nhất định theo nội dung của các chương, các phần trong giáo trình. Cuốn sách này không phải là bản tóm tắt nội dung giáo trình để sinh viên học một cách thụ động, máy móc, mà trên cơ sở phương châm đổi mới phương pháp học tập bộ môn, khắc sâu kiến thức, giúp người học phát huy tính tích cực, chủ động trong quá trình học tập nhằm nâng cao chất lượng học tập, đặc biệt là tự học, tự nghiên cứu một cách có hệ thống nội dung môn học.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: PGS.TS. Đặng Hoàng Linh
  Giá tiền: 120.000 đ
  Tác giả: Bộ Công Thương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Nguyễn Thị Như (Chủ biên)
  Giá tiền: 54.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Thị Trường Giang
  Giá tiền: 110.000 đ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Ea H'Leo (Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Phạm Đình Nghiệp - TS. Lê Văn Cầu
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ xã Vân Trường (huyện tiền Hải, tỉnh Thái Bình)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ xã Bình Thạnh (Đảng bộ huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Kỳ Anh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ xã Cự Thắng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Trần Xuân Biên (Chủ biên)
  Giá tiền: 136.000 đ
  Tác giả:
  Giá tiền: 25.000 đ
  Tác giả:
  Giá tiền: 34.000 đ
  Tác giả:
  Giá tiền: 34.000 đ