Đại hội Chi hội Nhà báo Tạp chí Nhịp cầu Tri thức

Ngày đăng: 12/12/2001 - 14:12

Ngày 29-11-2012, tại Hội trường Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật đã diễn ra Đại hội Chi hội Nhà báo Tạp chí Nhịp cầu Tri thức nhiệm kỳ 2012-2015. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Duy Hùng, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật; Lê Văn Thiềng, Trưởng Ban Công tác hội, Hội Nhà báo Việt Nam; các đồng chí lãnh đạo Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật; đại diện Đảng ủy cơ quan, Hội đồng Khoa học - Xuất bản, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Nhà xuất bản và toàn thể hội viên Chi hội Nhà báo Tạp chí Nhịp cầu Tri thức.

Tin DH Tap chi

Tạp chí Nhịp cầu Tri thức được thành lập từ 2005 với tên gọi ban đầu là Tạp chí Người đọc sách. Tạp chí có nhiệm vụ giới thiệu các hoạt động, các ấn phẩm của Nhà xuất bản, góp phần tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, cung cấp những kiến thức về lý luận chính trị, xã hội, khoa học, văn học - nghệ thuật, tình hình trong nước và trên thế giới, nhằm nâng cao kiến thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Chi hội Tạp chí Người đọc sách được thành lập 4-8-2005 và đổi tên thành Chi hội Nhà báo Tạp chí Nhịp cầu Tri thức từ 25-11-2008. Qua 7 năm hoạt động, Chi hội đã không ngừng tăng về số lượng hội viên. Từ ban đầu chỉ có 12 hội viên, đến nay, chi hội đã phát triển lên 28 hội viên.

Trong nhiệm kỳ 2010-2012, Chi hội đã quán triệt đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác báo chí, các văn bản chỉ đạo của Hội Nhà báo Việt Nam, hưởng ứng và triển khai các phong trào thi đua của cả nước, đưa các công tác của Chi hội đi vào nề nếp, chú trọng công tác đổi mới và nâng cao chất lượng, nội dung Tạp chí, chăm lo công tác phát triển hội viên và mở rộng đội ngũ cộng tác viên là những cây bút có uy tín và tâm huyết, đóng góp nhiều bài báo có giá trị…

Trong nhiệm kỳ tới, Chi hội Nhà báo Tạp chí Nhịp cầu Tri thức sẽ phát huy những kết quả đạt được, khắc phục một số hạn chế để không ngừng nâng cao chất lượng, nội dung và hình thức của Tạp chí. Mở rộng hoạt động của Chi hội, quan tâm đến bồi dường, đào tạo đội ngũ hội viên có trình độ, chuyên môn sâu, góp phần hiệu quả vào công tác tuyên truyền quảng bá ấn phẩm, hình ảnh và hoạt động của Nhà xuất bản, góp phần tuyên truyền hiệu quả đường lối, chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, cung cấp thông tin, kiến thức hữu ích chọ bạn đọc.

Tại Đại hội, các đại biểu đã cùng đóng góp ý kiến cho bản Nghị quyết Đại hội Chi hội Nhà báo Tạp chí Nhịp cầu Tri thức nhiệm kỳ 2012-2015 và tiến hành bỏ phiếu bầu 3 đồng chí vào Ban Thư ký Chi hội nhiệm kỳ 2012-2015. Trên cơ sở ý kiến đóng góp của đại biểu tham dự và tiếp thu ý kiến đóng góp của lãnh đạo Nhà xuất bản, đại diện Hội Nhà báo Việt Nam, Ban Thư ký Chi hội khóa mới sẽ hoàn chỉnh văn bản và triển khai hoạt động hiệu quả trong nhiệm kỳ mới.

P.V

Bình luận