Kiểm soát đối với quyền lực hành pháp ở Việt Nam hiện nay

Kiểm soát đối với quyền lực hành pháp ở Việt Nam hiện nay
Tác giả: TS. Bùi Huy Tùng
Số trang: 360 trang
Giá tiền: 120.000 đ
Xuất bản: Tháng 11/2021
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách góp phần làm rõ cơ sở lý luận về kiểm soát quyền lực hành pháp, thực trạng hoạt động kiểm soát quyền lực hành pháp ở Việt Nam hiện nay và nguyên nhân, trên cơ sở đó, đề xuất các quan điểm, giải pháp bảo đảm hiệu quả kiểm soát quyền lực hành pháp ở Việt Nam hiện nay.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: PGS.TS.GVCC. Phan Trung Hiền (Chủ biên) - ThS. Huỳnh Thị Trúc Giang - TS. Nguyễn Thị Mỹ Linh - ThS. GVC. Trần Khắc Qui - ThS. Bùi Thị Mỹ Hương
  Giá tiền: 175.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 34.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 24.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 21.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 29.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 33.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 16.000 đ
  Tác giả: TS. Lê Vĩnh Châu (Chủ biên)
  Giá tiền: 145.000 đ