Kiểm soát đối với quyền lực hành pháp ở Việt Nam hiện nay

Kiểm soát đối với quyền lực hành pháp ở Việt Nam hiện nay
Tác giả: TS. Bùi Huy Tùng
Số trang: 360 trang
Giá tiền: 120.000 đ
Xuất bản: Tháng 11/2021
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách góp phần làm rõ cơ sở lý luận về kiểm soát quyền lực hành pháp, thực trạng hoạt động kiểm soát quyền lực hành pháp ở Việt Nam hiện nay và nguyên nhân, trên cơ sở đó, đề xuất các quan điểm, giải pháp bảo đảm hiệu quả kiểm soát quyền lực hành pháp ở Việt Nam hiện nay.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 19.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 26.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 22.000 đ
  Tác giả: ThS. Luật sư Lê Thị Dung
  Giá tiền: 320.000 đ
  Tác giả: Luật gia, TS. Trương Hồng Quang
  Giá tiền: 115.000 đ