Kiểm soát quyền lực nhà nước

Kiểm soát quyền lực nhà nước
Tác giả: GS.TS. Nguyễn Đăng Dung
Số trang: 532 trang
Giá tiền: 248.000 đ
Xuất bản: Tháng 2022
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách là tác phẩm tâm huyết của tác giả, được nghiên cứu trong nhiều năm. Qua việc nghiên cứu sâu về vấn đề kiểm soát quyền lực và mô hình kiểm soát quyền lực của các nước trên thế giới, tác giả đã phần tích và tham chiếu những kinh nghiệm cho việc áp dụng những hạt nhân hợp lý tại Việt Nam. Cuốn sách cũng phân tích, luận bàn về kiểm soát quyền lực nhà nước trên cơ sở cặp nhật đường lối, chủ trương của Đảng theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Nội dung cuốn sách chia làm hai phần:

  Phần thứ nhất: Cơ sở lý luận của sự kiểm soát quyền lực nhà nước. Nội dung phần này đề cặp đến ba vấn đề: Tại sao phải kiểm soát quyền lực nhà nước? Lý thuyết nhà nước pháp nhất quyền và chủ nghĩa hiến pháp - sự thể hiện tập trung tư duy của nhân loại về kiểm soát quyền lực nhà nước; Hiến pháp - công cụ quan trọng nhất để kiểm soát quyền lực nhà nước.

  Phần thứ hai: Nội dung, hình thức và công cụ kiểm soát quyền lực nhà nước. Phần này dễ cập đến các vấn đề: Bảo đảm nhân quyền - một nội dung của việc kiểm soát quyền lực nhà nước; Các chức danh quan trọng của nhà nước phải được bầu cử và với một nhiệm kỳ nhất định - một hình thức kiểm soát quyền lực nhà nước đầu tiên của một chính trị dân chủ; Quyền lực nhà nước được kiểm soát bằng việc phân công, phân nhiệm và tự kiểm tra bên trong theo cơ chế kiềm chế và đối trọng (sự kiểm soát quyền lực nhà nước từ bên trong); Chính phủ phải chịu trách nhiệm tiêu điểm của kiểm soát quyền lực nhà nước từ bên trong; Những hình thức kiểm soát quyền lực nhà nước từ bên ngoài; Tòa án - của ai cuối cùng của sự kiểm soát quyền lực nhà nước.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: TS. Trần Thị Minh; TS. Nguyễn Thị Tố Uyên (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 187.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Hữu Dũng – TS. Lê Mậu Nhiệm (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 43.000 đ
  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 40 đ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Vĩnh Thanh, PGS.TS. Hoàng Văn Hoan, TS. Vũ Văn Hậu (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Nguyễn Anh Tuấn, PGS. TS. Vũ Thanh Sơn và TS. Nguyễn Văn Tuân (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TSKH.NGND. Nguyễn Văn Thâm (Chủ biên) - TS. Hà Quang Thanh
  Giá tiền: 121.000 đ