Tác giả: TS. Phạm Thu Hà
Giá tiền: 54.000 đ
Tác giả: TS. Trần Thị Cẩm Thanh (Chủ biên) - ThS. Tô Đình Dân - ThS. Lê Hồng Điệp
Giá tiền: 38.000 đ
Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Lê, Phạm Hoài Huấn
Giá tiền: 46.000 đ
Tác giả: PGS. TS. Lý Hoàng Ánh, Luật sư. TS. Phan Diên Vỹ
Giá tiền: 65.000 đ
Tác giả: GS. TS. Đỗ Đức Bình, PGS. TS. Ngô Thị Tuyết Mai, TS. Đỗ Thị Hương (Đồng chủ biên)
Giá tiền: 34.000 đ
Tác giả: TS. Nguyễn Thị Tường Anh
Giá tiền: 39.000 đ
Tác giả: TS. Lê Hoàng Oanh
Giá tiền: 64.000 đ
Tác giả: Jeffrey D. Sachs
Giá tiền: 128.000 đ
Tác giả: PGS. TS. Vũ Văn Phúc (Chủ biên)
Giá tiền: 57.000 đ
Tác giả: TS. Đoàn Duy Khương (chủ biên)
Giá tiền: 43.000 đ
Tác giả: PGS. TS. Lê Quốc Lý (Chủ biên)
Giá tiền: 67.000 đ
Tác giả: TS. Nguyễn Thị Ngọc Anh
Giá tiền: 42.000 đ
Tác giả: TS. Mai Ngọc Anh
Giá tiền: 38.000 đ
Tác giả: Hà Văn Hiền - Phạm Hồng Chương (Đồng chủ biên)
Giá tiền: 62.000 đ
« 6 7 8 9 10 »