Tác giả: TS. Lê Thanh Hải
Giá tiền: 52.000 đ
Tác giả: Đại tá, PGS.TS. Trương Tuấn Biểu – Đại tá, PGS.TS. Trần Đăng Bộ (Đồng chủ biên)
Giá tiền: 57.000 đ
Tác giả: Phạm Hoài Huấn
Giá tiền: 55.000 đ
Tác giả: TS. Nguyễn Thị Thu Hương, TS. Hoàng Đình Minh (Đồng chủ biên)
Giá tiền: 55.000 đ
Tác giả: GS. TS. Ngô Thắng Lợi - PGS. TS. Trần Thị Vân Hoa (Đồng chủ biên)
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: PGS. TS. Nguyễn Đình Hựu (Chủ biên)
Giá tiền: 186.000 đ
Tác giả: TS. Lê Kim Chung (Chủ biên)
Giá tiền: 50.000 đ
Tác giả: PGS. TS. Nguyễn Hồng Sơn - PGS. TS. Trịnh Thị Hoa Mai - PGS. TS. Trần Thị Thanh Tú (Đồng chủ biên)
Giá tiền: Liên hệ
« 4 5 6 7 8 »