Vai trò của đội ngũ trí thức Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay

Vai trò của đội ngũ trí thức Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay
Tác giả: TS. Biền Quốc Thắng
Số trang: 272 trang
Giá tiền: 98.000 đ
Xuất bản: Tháng 5-2019
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Với kết cấu 3 chương, cuốn sách Vai trò của đội ngũ trí thức Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay của TS. Biền Quốc Thắng sẽ đi sâu phân tích một cách có khách quan, có hệ thống vai trò của đội ngũ trí thức Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay. Trên cơ sở phan tích những thành tựu đã đạt được cùng những tồn tại, hạn chế, tác giả đã rút ra những bài học kinh nghiệm cần thiết, từ đó đề ra các giải pháp khoa học để phát huy có hiệu quả hơn nữa vai trò của đội ngũ trí thức nhằm đáp ứng yêu cầu với phát triển kinh tế trí thức và hội nhập quốc tế trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0 của Thành phố Hồ Chí Minh cũng như cả nước.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: TS. Trần Xuân Biên (Chủ biên)
  Giá tiền: 152.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Ngọc Sinh, PGS.TS. NGND. Trần Hiếu Nhuệ (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 115.000 đ
  Tác giả: Hal G. Rainey, Sergio Fernandez, Deanna Malatesta
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hirotaka Takeuchi và Ikujiro Nonaka
  Giá tiền: 385.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Bùi Quang Tuấn - TS. Hà Huy Ngọc (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 189.000 đ
  Tác giả: GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Hoàng Văn Cường (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Klaus Schwab và Thierry Malleret
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Nguyễn Tất Thịnh
  Giá tiền: 350.000 đ