Vai trò của đội ngũ trí thức Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay

Vai trò của đội ngũ trí thức Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay
Tác giả: TS. Biền Quốc Thắng
Số trang: 272 trang
Giá tiền: 98.000 đ
Xuất bản: 5-2019
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Với kết cấu 3 chương, cuốn sách Vai trò của đội ngũ trí thức Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay của TS. Biền Quốc Thắng sẽ đi sâu phân tích một cách có khách quan, có hệ thống vai trò của đội ngũ trí thức Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay. Trên cơ sở phan tích những thành tựu đã đạt được cùng những tồn tại, hạn chế, tác giả đã rút ra những bài học kinh nghiệm cần thiết, từ đó đề ra các giải pháp khoa học để phát huy có hiệu quả hơn nữa vai trò của đội ngũ trí thức nhằm đáp ứng yêu cầu với phát triển kinh tế trí thức và hội nhập quốc tế trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0 của Thành phố Hồ Chí Minh cũng như cả nước.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Diane Coyle
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Michael E. Kraft - Scott R. Furlong
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Bùi Quang Tuấn - TS. Hà Huy Ngọc (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Văn Thạo -TS. Nguyễn Mạnh Hùng (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Phạm Minh Tuấn - PGS.TS. Nguyễn Thị Tuyết Mai - TS. Nguyễn Thị Thảo (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Trương Quốc Việt - ThS. Phạm Mai Linh (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 99.000 đ
  Tác giả: TS. Trần Xuân Biên (Chủ biên)
  Giá tiền: 152.000 đ