Loading...

Vai trò của đội ngũ trí thức Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay

Vai trò của đội ngũ trí thức Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay
Tác giả: TS. Biền Quốc Thắng
Số trang: 272 trang
Giá tiền: 98.000 đ
Xuất bản: Tháng 5-2019
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Với kết cấu 3 chương, cuốn sách Vai trò của đội ngũ trí thức Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay của TS. Biền Quốc Thắng sẽ đi sâu phân tích một cách có khách quan, có hệ thống vai trò của đội ngũ trí thức Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay. Trên cơ sở phan tích những thành tựu đã đạt được cùng những tồn tại, hạn chế, tác giả đã rút ra những bài học kinh nghiệm cần thiết, từ đó đề ra các giải pháp khoa học để phát huy có hiệu quả hơn nữa vai trò của đội ngũ trí thức nhằm đáp ứng yêu cầu với phát triển kinh tế trí thức và hội nhập quốc tế trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0 của Thành phố Hồ Chí Minh cũng như cả nước.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: TS. Nguyễn Việt Lâm - ThS. Lê Trung Kiên (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 99.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Thị Minh Phượng - TS. Thái Thị Kim Oanh (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 83.000 đ
  Tác giả: Kiểm toán nhà nước, Dự án EU - PFMO
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Trần Đình Thiên (Chủ biên)
  Giá tiền: 159.000 đ
  Tác giả: TS. Hà Minh Hiệp
  Giá tiền: 86.000 đ
  Tác giả: Kenneth S. Rogoff (Tuấn Trung dịch)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: NGƯT. AHLĐ. Lê Công Cơ - PGS.TS. Đoàn Thu Hà - ThS. Lê Thanh Tùng
  Giá tiền: 90.000 đ
  Tác giả: TS. Phan Chí Hiếu - TS. Nguyễn Thanh Tú (Chủ biên)
  Giá tiền: 90.000 đ
  Tác giả: TS. Hà Minh Hiệp (Chủ biên)
  Giá tiền: 125.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Đức Kiên - TS. Phan Hồng Mai (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 108.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Thị Bích Ngọc
  Giá tiền: 52.000 đ
  Tác giả: Houbing Song, Ravi S. Srinivasan, Tamim I. Sookoor, Sabina Jeschke
  Giá tiền: 533.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Hữu Ánh - TS. Đinh Thế Hùng - TS. Đoàn Thanh Nga - TS. Nguyễn Thanh Hiếu (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 115.000 đ