Vai trò của đội ngũ trí thức Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay

Vai trò của đội ngũ trí thức Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay
Tác giả: TS. Biền Quốc Thắng
Số trang: 272 trang
Giá tiền: 98.000 đ
Xuất bản: Tháng 5-2019
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Với kết cấu 3 chương, cuốn sách Vai trò của đội ngũ trí thức Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay của TS. Biền Quốc Thắng sẽ đi sâu phân tích một cách có khách quan, có hệ thống vai trò của đội ngũ trí thức Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay. Trên cơ sở phan tích những thành tựu đã đạt được cùng những tồn tại, hạn chế, tác giả đã rút ra những bài học kinh nghiệm cần thiết, từ đó đề ra các giải pháp khoa học để phát huy có hiệu quả hơn nữa vai trò của đội ngũ trí thức nhằm đáp ứng yêu cầu với phát triển kinh tế trí thức và hội nhập quốc tế trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0 của Thành phố Hồ Chí Minh cũng như cả nước.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: TS. Châu Hoàng Thân
  Giá tiền: 116.000 đ
  Tác giả: Thượng tướng, PGS.TS. Nguyễn Văn Thành - GS. Fredmund Malik - TS. Nam Nguyễn
  Giá tiền: 98.000 đ
  Tác giả: Winston Ma; Biên dịch và Hiệu đính: Lê Tuấn Anh, Phạm Xuân Nam, Trương Như Hiếu, Nguyễn Duy Tuấn, Trịnh Lan Hương
  Giá tiền: 220.000 đ
  Tác giả: Nicholas Johnson, Brendan Markey-Towler
  Giá tiền: 215.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Xuân Phi
  Giá tiền: 214.000 đ
  Tác giả: Fredmund Malik; Biên dịch: Quỳnh Anh, Minh Thu, Anh Đức; Người hiệu đính: Sơn Phạm, Vũ Thị Lanh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Daine Coyle; Người dịch: TS. Dương Hải Hà, TS. Lê Minh Toàn, ThS. Nguyễn Thị Vân Anh; Người hiệu đính; Tô Hoàng Việt Linh
  Giá tiền: 268.000 đ
  Tác giả: TS. Phạm Minh Điển, TS. Hoàng Xuân Hòa, GS.TS. Đỗ Đức Bình, TS. Phạm Ngọc Thắng, TS. Trịnh Mai Vân (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ngô Đại Binh; Người dịch: Nguyễn Xuân Thử
  Giá tiền: Liên hệ