Loading...

Chức năng kinh tế của Nhà nước trong hơn 30 năm đổi mới - Nhìn từ góc độ pháp lý (Sách chuyên khảo)

Chức năng kinh tế của Nhà nước trong hơn 30 năm đổi mới - Nhìn từ góc độ pháp lý (Sách chuyên khảo)
Tác giả: TS. Nguyễn Văn Cương (Chủ biên)
Số trang: 296 trang
Giá tiền: Liên hệ
Xuất bản: Tháng 01-2020
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách  do TS. Nguyễn Văn Cương, Viện trưởng Viện Khoa học pháp lý, Bộ Tư pháp làm chủ biên. Nội dung cuốn sách được kết cấu thành 3 chương:

  Chương I: Một số vấn đề lý luận và kinh nghiệm quốc tế về chức năng kinh tế của Nhà nước - Nhìn từ góc độ pháp lý;

  Chương II: Thực trạng chức năng kinh tế của Nhà nước Việt Nam trong hơn 30 năm đổi mới - Nhìn từ góc độ pháp lý;

  Chương III: Giải pháp thực hiện hiệu quả chức năng kinh tế của Nhà nước ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

  Qua đó, giúp bạn đọc nhận thức sâu sắc hơn thực tiễn quá trình chuyển đổi chức năng kinh tế ở Việt Nam từ góc độ pháp lý cùng nhu cầu tiếp tục đổi mới chức năng kinh tế của Nhà nước phù hợp với yêu cầu, hoàn cảnh và trình độ phát triển mới của đất nước, cung cấp thêm cơ sở lý luận và thực tiễn để hoàn thiện thể chế về chức năng của Nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, bảo đảm phù hợp với thực tiễn, tôn trọng các quy luật khách quan và thông lệ quốc tế.

  Để nghiên cứu thêm về vấn đề này, bạn đọc có thể tham khảo cuốn sách tại Thư viện quốc gia và thư viện các tỉnh, thành phố trong cả nước.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: TS. Nguyễn Thị Minh Phượng - TS. Thái Thị Kim Oanh (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 83.000 đ
  Tác giả: Kiểm toán nhà nước, Dự án EU - PFMO
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Trần Đình Thiên (Chủ biên)
  Giá tiền: 159.000 đ
  Tác giả: TS. Hà Minh Hiệp
  Giá tiền: 86.000 đ
  Tác giả: Kenneth S. Rogoff (Tuấn Trung dịch)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: NGƯT. AHLĐ. Lê Công Cơ - PGS.TS. Đoàn Thu Hà - ThS. Lê Thanh Tùng
  Giá tiền: 90.000 đ
  Tác giả: TS. Phan Chí Hiếu - TS. Nguyễn Thanh Tú (Chủ biên)
  Giá tiền: 90.000 đ
  Tác giả: TS. Hà Minh Hiệp (Chủ biên)
  Giá tiền: 125.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Đức Kiên - TS. Phan Hồng Mai (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 108.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Thị Bích Ngọc
  Giá tiền: 52.000 đ
  Tác giả: Houbing Song, Ravi S. Srinivasan, Tamim I. Sookoor, Sabina Jeschke
  Giá tiền: 533.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Hữu Ánh - TS. Đinh Thế Hùng - TS. Đoàn Thanh Nga - TS. Nguyễn Thanh Hiếu (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 115.000 đ