Loading...

Phát triển kinh tế biển tỉnh Bình Định (Sách tham khảo)

Phát triển kinh tế biển tỉnh Bình Định (Sách tham khảo)
Tác giả: TS. Nguyễn Thị Bích Ngọc
Số trang: 152 trang
Giá tiền: 52.000 đ
Xuất bản: Tháng 4-2019
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách gồm ba chương cung cấp cho bạn đọc cơ sở lý luận về phát triển kinh tế biển; thực trạng phát triển kinh tế biển ở tỉnh Bình Định; từ đó đưa ra các giải pháp phát triển kinh tế biển ở tỉnh Bình Định đến năm 2025.

  Nội dung cuốn sách giúp bạn đọc tìm hiểu quá trình phát triển kinh tế biển tỉnh Bình Định, phát huy nguồn lực và lợi thế so sánh để đẩy tốc độ tăng trưởng kinh tế của vùng nhanh và bền vững.  

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: PGS. TS. Đan Đức Hiệp
  Giá tiền: 227.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Chu Hồi (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Chu Hồi (Chủ biên), TS. Cao Lệ Quyên (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hoàng Khắc Nam (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Nguyễn Văn Thành - Ockie Bosch - Nam Nguyễn - Fredmund Malik - Constantin Malik
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Nguyễn Thị Kim Đoan
  Giá tiền: 100.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Thị Minh Phượng - TS. Thái Thị Kim Oanh (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 83.000 đ
  Tác giả: Kiểm toán nhà nước, Dự án EU - PFMO
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Trần Đình Thiên (Chủ biên)
  Giá tiền: 159.000 đ
  Tác giả: TS. Hà Minh Hiệp
  Giá tiền: 86.000 đ
  Tác giả: Kenneth S. Rogoff (Tuấn Trung dịch)
  Giá tiền: Liên hệ