Đổi mới doanh nghiệp nhà nước và phát triển kinh tế tư nhân trong giai đoạn hiện nay

Đổi mới doanh nghiệp nhà nước và phát triển kinh tế tư nhân trong giai đoạn hiện nay
Tác giả: Ban Kinh tế Trung ương
Số trang: 290 trang
Giá tiền: 72.000 đ
Xuất bản: Tháng 8-2017
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Nội dung cuốn sách được chọn lọc từ 13 bài viết của các chuyên gia kinh tế, nhà quản lý, nhà nghiên cứu kinh tế,… trình bày một số nội dung về thực trạng của quá trình cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước trong thời gian qua, những thách thức trong quá trình thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước hiện nay, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước, về phát triển kinh tế tư nhân, những chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với doanh nghiệp tư nhân ở Việt Nam, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp tư nhân, để các doanh nghiệp này thực sự là động lực của nền kinh tế.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: TS. Trương Quốc Việt - ThS. Phạm Mai Linh (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 99.000 đ
  Tác giả: TS. Trần Xuân Biên (Chủ biên)
  Giá tiền: 152.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Ngọc Sinh, PGS.TS. NGND. Trần Hiếu Nhuệ (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 115.000 đ
  Tác giả: Hal G. Rainey, Sergio Fernandez, Deanna Malatesta
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hirotaka Takeuchi và Ikujiro Nonaka
  Giá tiền: 385.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Bùi Quang Tuấn - TS. Hà Huy Ngọc (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 189.000 đ
  Tác giả: GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Hoàng Văn Cường (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Klaus Schwab và Thierry Malleret
  Giá tiền: Liên hệ