Tác giả: TS. Đỗ Đức Quân (Chủ biên)
Giá tiền: 70.000 đ
Tác giả: TS. Nguyễn Thị Thu Thủy
Giá tiền: 56.000 đ
Tác giả: PGS, TS. Ngô Ngọc Thắng - PGS, TS. Hoàng Văn Hoan - TS. Nguyễn Vĩnh Thanh (Đồng chủ biên)
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: Thomas J. Anderson
Giá tiền: 120.000 đ
Tác giả: TS. Nguyễn Đình Dương (Chủ biên)
Giá tiền: 135.000 đ
Tác giả: PGS, TS. Đinh Công Tuấn (Chủ biên)
Giá tiền: 55.000 đ
Tác giả: PGS. TS. Hoàng Yến, TS. Vương Đức Hoàng Quân (Đồng chủ biên)
Giá tiền: 46.000 đ
Tác giả: Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Giá tiền: 14.000 đ
Tác giả: Tổng cục dạy nghề
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Kinh tế Trung ương
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: TS. Vũ Thị Vinh
Giá tiền: 45.000 đ
Tác giả: TS. Nguyễn Thị Lan Hương
Giá tiền: 50.000 đ
Tác giả: TS. Phạm Thu Hương
Giá tiền: 43.000 đ
« 5 6 7 8 9 »