Khoa học và công nghệ với quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay

Khoa học và công nghệ với quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay
Tác giả: TS. Đỗ Văn Thắng
Số trang: 368 trang
Giá tiền: 62.000 đ
Xuất bản: Tháng 9-2016
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Thành phố Hồ Chí Minh là một trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, xã hội, giáo dục - đào tạo, khoa học và công nghệ, là đầu mối giao lưu và hội nhập quốc tế, là đầu tàu của vùng trọng điểm kinh tế phía Nam. Trong những năm qua, thành phố luôn tập trung đầu tư phát triển khoa học và công nghệ, đẩy mạnh ứng dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ vào phát triển kinh tế - xã hội.

  Cuốn sách Khoa học và công nghệ với quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay do TS. Đỗ Văn Thắng biên soạn. Cuốn sách gồm 3 chương, trình bày những vấn đề lý luận chung về khoa học và công nghệ, chỉ ra thực trạng vài trò của khoa học và công nghệ với quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay; từ đó đề xuất những phương hướng và giải pháp chủ yếu để phát huy hơn nữa vai trò của khoa học và công nghệ với quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, góp phần làm sáng tỏ những nội dung, đặc điểm, thực trạng về vài trò của khoa học và công nghệ với quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: TS. Phạm Đi
  Giá tiền: 196.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Bùi Đức Thọ - PGS.TS. Trương Thị Nam Thắng (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Phạm Minh Chính - Vương Quân Hoàng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Đặng Kim Sơn (Chủ biên)
  Giá tiền: 282.000 đ
  Tác giả: TS. Lưu Thúy Hồng (Chủ biên)
  Giá tiền: 113.000 đ
  Tác giả: Dan Senor và Saul Singer; Người dịch: Trí Vương
  Giá tiền: 119.000 đ
  Tác giả: Nguyễn Văn Thành - Ockie Bosch - Nam Nguyễn - Fredmund Malik - Constantin Malik
  Giá tiền: 190.000 đ
  Tác giả: PGS. TS. Đan Đức Hiệp
  Giá tiền: 227.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Chu Hồi (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Chu Hồi (Chủ biên), TS. Cao Lệ Quyên (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hoàng Khắc Nam (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ