Khoa học và công nghệ với quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay

Khoa học và công nghệ với quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay
Tác giả: TS. Đỗ Văn Thắng
Số trang: 368 trang
Giá tiền: 62.000 đ
Xuất bản: Tháng 9-2016
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Thành phố Hồ Chí Minh là một trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, xã hội, giáo dục - đào tạo, khoa học và công nghệ, là đầu mối giao lưu và hội nhập quốc tế, là đầu tàu của vùng trọng điểm kinh tế phía Nam. Trong những năm qua, thành phố luôn tập trung đầu tư phát triển khoa học và công nghệ, đẩy mạnh ứng dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ vào phát triển kinh tế - xã hội.

  Cuốn sách Khoa học và công nghệ với quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay do TS. Đỗ Văn Thắng biên soạn. Cuốn sách gồm 3 chương, trình bày những vấn đề lý luận chung về khoa học và công nghệ, chỉ ra thực trạng vài trò của khoa học và công nghệ với quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay; từ đó đề xuất những phương hướng và giải pháp chủ yếu để phát huy hơn nữa vai trò của khoa học và công nghệ với quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, góp phần làm sáng tỏ những nội dung, đặc điểm, thực trạng về vài trò của khoa học và công nghệ với quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: TS. Trương Quốc Việt - ThS. Phạm Mai Linh (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 99.000 đ
  Tác giả: TS. Trần Xuân Biên (Chủ biên)
  Giá tiền: 152.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Ngọc Sinh, PGS.TS. NGND. Trần Hiếu Nhuệ (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 115.000 đ
  Tác giả: Hal G. Rainey, Sergio Fernandez, Deanna Malatesta
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hirotaka Takeuchi và Ikujiro Nonaka
  Giá tiền: 385.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Bùi Quang Tuấn - TS. Hà Huy Ngọc (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 189.000 đ
  Tác giả: GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Hoàng Văn Cường (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Klaus Schwab và Thierry Malleret
  Giá tiền: Liên hệ