Chính sách phát triển kinh tế trang trại theo hướng bền vững trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Chính sách phát triển kinh tế trang trại theo hướng bền vững trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Tác giả: TS. Trần Tú Khánh
Số trang: 234 trang
Giá tiền: 70.000 đ
Xuất bản: Tháng 11-2016
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Nội dung cuốn sách trình bày những cơ sở lý luận về chính sách phát triển kinh tế trang trại theo hướng bền vững; thực trạng chính sách phát triển kinh tế trang trại theo hướng bền vững trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Từ tình hình thực tiễn tại các trang trại ơ Nghệ An tác giả đã thu thập, tổng hợp, phân tích số liệu điều tra, khảo sát về tình hình phát triển kinh tế trang trại và chính sách phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn tỉnh, từ đó đưa ra những giải pháp tối ưu để hoàn thiện các chính sách phát triển kinh tế trang trại theo hướng bền vững trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

  Cuốn sách cung cấp tài liệu tham khảo hữu ích cho các nhà nghiên cứu, các nhà quản lý và bạn đọc quan tâm đến phát triển kinh tế trang trại theo hướng bền vững.

   

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: TS. Phạm Đi
  Giá tiền: 196.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Bùi Đức Thọ - PGS.TS. Trương Thị Nam Thắng (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Phạm Minh Chính - Vương Quân Hoàng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Đặng Kim Sơn (Chủ biên)
  Giá tiền: 282.000 đ
  Tác giả: TS. Lưu Thúy Hồng (Chủ biên)
  Giá tiền: 113.000 đ
  Tác giả: Dan Senor và Saul Singer; Người dịch: Trí Vương
  Giá tiền: 119.000 đ
  Tác giả: Nguyễn Văn Thành - Ockie Bosch - Nam Nguyễn - Fredmund Malik - Constantin Malik
  Giá tiền: 190.000 đ
  Tác giả: PGS. TS. Đan Đức Hiệp
  Giá tiền: 227.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Chu Hồi (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Chu Hồi (Chủ biên), TS. Cao Lệ Quyên (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hoàng Khắc Nam (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ