Quản trị doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường

Quản trị doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường
Tác giả: TS. Đỗ Thị Kim Tiên
Số trang: 360 trang
Giá tiền: 74.000 đ
Xuất bản: Tháng 6-2017
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Nội dung cuốn sách gồm 7 chương trình bày những kiến thức cơ bản về quản trị doanh nghiệp như: tổng quan về doanh nghiệp; cơ cấu tổ chức và quản trị doanh nghiệp; môi trường hoạt động của doanh nghiệp; quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp; cơ chế quản lý của Nhà nước đối với doanh nghiệp; nội dung quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp...

  - Chương I: Tổng quan về doanh nghiệp. Trình bày khái niệm và đặc điểm của doanh nghiệp; loại hình doanh nghiệp; vị trí và vai trò của doanh nghiệp và hoạt động của doanh nghiệp;

  - Chương II: Cơ cấu tổ chức và quản trị doanh nghiệp. Trình bày về cơ cấu tổ chức doanh nghiệp; cơ cấu tổ chức bộ máy quản trị doanh nghiệp; quản trị doanh nghiệp;

  - Chương III: Môi trường hoạt động của doanh nghiệp. Trình bày các khái niệm và đặc điểm môi trường hoạt động của doanh nghiệp và phân loại môi trường hoạt động của doanh nghiệp;

  - Chương IV: Nhà nước với vai trò chủ thể quản lý hệ thống doanh nghiệp. Trình bày các vấn đề liên quan đến quản lý của Nhà nước đối với doanh nghiệp; tính tất yếu khách quan của quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp; các chức năng cơ bản của Nhà nước trong quản lý doanh nghiệp;

  - Chương V: Cơ chế quản lý của Nhà nước đối với doanh nghiệp. Trình bày khái niệm cơ chế quản lý của Nhà nước và các yếu tố cấu thành cơ chế quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp;

  - Chương VI: Nội dung quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp. Trình bày việc lập kế hoạch quản lý doanh nghiệp; xây dựng chính sách quản lý doanh nghiệp; ban hành, phổ biến pháp luật về doanh nghiệp và quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp; đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp; tổ chức thực thi chính sách, pháp luật về quản lý doanh nghiệp;

  - Chương VII: Quản lý doanh nghiệp nhà nước. Trình bày các vấn đề liên quan đến sự hình thành và phát triển của doanh nghiệp nhà nước; đặc điểm của doanh nghiệp nhà nước; việc quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước và Nhà nước thực hiện chức năng chủ sở hữu quản lý doanh nghiệp.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: TS. Phạm Đi
  Giá tiền: 196.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Bùi Đức Thọ - PGS.TS. Trương Thị Nam Thắng (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Phạm Minh Chính - Vương Quân Hoàng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Đặng Kim Sơn (Chủ biên)
  Giá tiền: 282.000 đ
  Tác giả: TS. Lưu Thúy Hồng (Chủ biên)
  Giá tiền: 113.000 đ
  Tác giả: Dan Senor và Saul Singer; Người dịch: Trí Vương
  Giá tiền: 119.000 đ
  Tác giả: Nguyễn Văn Thành - Ockie Bosch - Nam Nguyễn - Fredmund Malik - Constantin Malik
  Giá tiền: 190.000 đ
  Tác giả: PGS. TS. Đan Đức Hiệp
  Giá tiền: 227.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Chu Hồi (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Chu Hồi (Chủ biên), TS. Cao Lệ Quyên (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hoàng Khắc Nam (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ