Hướng tới cân bằng cán cân thương mại bền vững trong hội nhập quốc tế

Hướng tới cân bằng cán cân thương mại bền vững trong hội nhập quốc tế
Tác giả: Tô Trung Thành (Chủ biên)
Số trang: 212 trang
Giá tiền: 45.000 đ
Xuất bản: Tháng 6-2017
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Nội dung sách trình bày tổng quan nghiên cứu về cán cân thương mại, thực trạng cán cân thương mại Việt Nam trong giai đoạn 1997-2015 và các yếu tố tác động đến cán cân thương mại Việt Nam. Qua phân tích thực tế đánh giá các yếu tố tác động các tác giả đã mạnh dạn đề xuất một số giải pháp về chính sách hướng tới cân bằng cán cân thương mại bền vững trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng như: mô hình tăng trưởng và cơ cấu kinh tế, chính sách nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, chính sách thương mại quốc tế, chính sách tỷ giá… Từ những phân tích, đánh giá trên để chúng ta nhìn nhận cán cân thương mại là vấn đề rộng và phức tạp, bởi sự biến động của cán cân thương mại không những phụ thuộc vào đặc điểm mô hình tăng trưởng và cơ cấu kinh tế, mà còn phụ thuộc vào hệ thống các chính sách có liên quan như chính sách thương mại, chính sách tiền tệ và tỷ giá, chính sách thu hút FDI, chính sách phát triển công nghiệp…

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: PGS.TS. Phạm Minh Tuấn - PGS.TS. Nguyễn Thị Tuyết Mai - TS. Nguyễn Thị Thảo (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Trương Quốc Việt - ThS. Phạm Mai Linh (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 99.000 đ
  Tác giả: TS. Trần Xuân Biên (Chủ biên)
  Giá tiền: 152.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Ngọc Sinh, PGS.TS. NGND. Trần Hiếu Nhuệ (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 115.000 đ
  Tác giả: Hal G. Rainey, Sergio Fernandez, Deanna Malatesta
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hirotaka Takeuchi và Ikujiro Nonaka
  Giá tiền: 385.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Bùi Quang Tuấn - TS. Hà Huy Ngọc (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 189.000 đ
  Tác giả: GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Hoàng Văn Cường (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Klaus Schwab và Thierry Malleret
  Giá tiền: Liên hệ