Hoàn thiện thể chế để phát triển hệ thống ngân hàng Việt Nam minh bạch, hiệu quả và bền vững

Hoàn thiện thể chế để phát triển hệ thống ngân hàng Việt Nam minh bạch, hiệu quả và bền vững
Tác giả: TS. Nguyễn Đức Kiên - TS. Phan Hồng Mai (Đồng chủ biên)
Số trang: 374 trang
Giá tiền: 108.000 đ
Xuất bản: 7-2019
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Kết cấu cuốn sách gồm 3 chương, cung cấp cho bạn đọc những nội dung cơ bản như: cơ sở lý luận và thực tiễn về thể chế để phát triển hệ thống ngân hàng minh bạch, hiệu quả và bền vững; thực trạng thể chế để phát triển hệ thống ngân hàng Việt Nam minh bạch, hiệu quả và bền vững trong thời gian qua. Trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp thiết thực, cụ thể để hoàn thiện thể chế cho phát triển hệ thống ngân hàng Việt Nam minh bạch, hiệu quả và bền vững từ nay đến năm 2030.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: PGS.TS. Bùi Quang Tuấn - TS. Hà Huy Ngọc (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Văn Thạo -TS. Nguyễn Mạnh Hùng (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Phạm Minh Tuấn - PGS.TS. Nguyễn Thị Tuyết Mai - TS. Nguyễn Thị Thảo (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Trương Quốc Việt - ThS. Phạm Mai Linh (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 99.000 đ
  Tác giả: TS. Trần Xuân Biên (Chủ biên)
  Giá tiền: 152.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Ngọc Sinh, PGS.TS. NGND. Trần Hiếu Nhuệ (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 115.000 đ
  Tác giả: Hal G. Rainey, Sergio Fernandez, Deanna Malatesta
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hirotaka Takeuchi và Ikujiro Nonaka
  Giá tiền: 385.000 đ