Phát triển kinh tế du lịch vùng kinh tế trọng điểm miền Trung trong hội nhập quốc tế (sách chuyên khảo)

Phát triển kinh tế du lịch vùng kinh tế trọng điểm miền Trung trong hội nhập quốc tế (sách chuyên khảo)
Tác giả: TS. Hồ Thị Minh Phương
Số trang: 208 trang
Giá tiền: 64.000 đ
Xuất bản: 2-2019
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách Phát triển kinh tế du lịch vùng kinh tế trọng điểm miền Trung trong hội nhập quốc tế (sách chuyên khảo) gồm 3 chương, phân tích những vấn đề chung về kinh tế du lịch, phát triển kinh tế du lịch trong hội nhập quốc tế; thuận lợi và thách thức, nội dung và tiêu chí đánh giá phát triển kinh tế du lịch; phân tích, đánh giá thực trạng phát triển kinh tế du lịch vùng kinh tế trọng điểm miền Trung trong những năm qua. Trên cơ sở đó tác giả đưa ra những giải pháp nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế du lịch ở vùng kinh tế trọng điểm miền Trung trong hội nhập quốc tế.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Diane Coyle
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Michael E. Kraft - Scott R. Furlong
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Bùi Quang Tuấn - TS. Hà Huy Ngọc (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Văn Thạo -TS. Nguyễn Mạnh Hùng (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Phạm Minh Tuấn - PGS.TS. Nguyễn Thị Tuyết Mai - TS. Nguyễn Thị Thảo (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Trương Quốc Việt - ThS. Phạm Mai Linh (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 99.000 đ
  Tác giả: TS. Trần Xuân Biên (Chủ biên)
  Giá tiền: 152.000 đ