Loading...

Một số vấn đề phát triển nông nghiệp, nông thôn vùng kinh tế trọng điểm miền Trung

Một số vấn đề phát triển nông nghiệp, nông thôn vùng kinh tế trọng điểm miền Trung
Tác giả: NGƯT. AHLĐ. Lê Công Cơ - PGS.TS. Đoàn Thu Hà - ThS. Lê Thanh Tùng
Số trang: 320 trang
Giá tiền: 90.000 đ
Xuất bản: Tháng 5-2019
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Với kết cấu gồm 3 chương, cuốn sách cung cấp cho bạn đọc tổng quan về phát triển kinh tế - xã hội vùng kinh tế trọng điểm miền Trung giai đoạn 2008-2018; các yếu tố chủ yếu trong quá trình phát triển nông nghiệp, nông thôn vùng kinh tế trọng điểm  miền Trung; kinh nghiệm phát triển nông nghiệp, nông thôn của một số quốc gia trên thế giới và đề xuất một số kiến nghị nhằm thúc đẩy phát triển nông nghiệp, nông thôn vùng kinh tế trọng điểm miền Trung.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: PGS. TS. Đan Đức Hiệp
  Giá tiền: 227.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Chu Hồi (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Chu Hồi (Chủ biên), TS. Cao Lệ Quyên (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hoàng Khắc Nam (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Nguyễn Văn Thành - Ockie Bosch - Nam Nguyễn - Fredmund Malik - Constantin Malik
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Nguyễn Thị Kim Đoan
  Giá tiền: 100.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Thị Minh Phượng - TS. Thái Thị Kim Oanh (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 83.000 đ
  Tác giả: Kiểm toán nhà nước, Dự án EU - PFMO
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Trần Đình Thiên (Chủ biên)
  Giá tiền: 159.000 đ
  Tác giả: TS. Hà Minh Hiệp
  Giá tiền: 86.000 đ
  Tác giả: Kenneth S. Rogoff (Tuấn Trung dịch)
  Giá tiền: Liên hệ