Một số vấn đề phát triển nông nghiệp, nông thôn vùng kinh tế trọng điểm miền Trung

Một số vấn đề phát triển nông nghiệp, nông thôn vùng kinh tế trọng điểm miền Trung
Tác giả: NGƯT. AHLĐ. Lê Công Cơ - PGS.TS. Đoàn Thu Hà - ThS. Lê Thanh Tùng
Số trang: 320 trang
Giá tiền: 90.000 đ
Xuất bản: Tháng 5-2019
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Với kết cấu gồm 3 chương, cuốn sách cung cấp cho bạn đọc tổng quan về phát triển kinh tế - xã hội vùng kinh tế trọng điểm miền Trung giai đoạn 2008-2018; các yếu tố chủ yếu trong quá trình phát triển nông nghiệp, nông thôn vùng kinh tế trọng điểm  miền Trung; kinh nghiệm phát triển nông nghiệp, nông thôn của một số quốc gia trên thế giới và đề xuất một số kiến nghị nhằm thúc đẩy phát triển nông nghiệp, nông thôn vùng kinh tế trọng điểm miền Trung.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: PGS.TS. Phạm Minh Tuấn - PGS.TS. Nguyễn Thị Tuyết Mai - TS. Nguyễn Thị Thảo (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Trương Quốc Việt - ThS. Phạm Mai Linh (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 99.000 đ
  Tác giả: TS. Trần Xuân Biên (Chủ biên)
  Giá tiền: 152.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Ngọc Sinh, PGS.TS. NGND. Trần Hiếu Nhuệ (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 115.000 đ
  Tác giả: Hal G. Rainey, Sergio Fernandez, Deanna Malatesta
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hirotaka Takeuchi và Ikujiro Nonaka
  Giá tiền: 385.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Bùi Quang Tuấn - TS. Hà Huy Ngọc (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 189.000 đ
  Tác giả: GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Hoàng Văn Cường (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Klaus Schwab và Thierry Malleret
  Giá tiền: Liên hệ