Loading...

Kỷ yếu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Năm Căn (1979 - 2020)

Kỷ yếu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Năm Căn (1979 - 2020)
Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau
Số trang: 264 trang
Giá tiền: Liên hệ
Xuất bản: Tháng 7/2020
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách giới thiệu tóm tắt lịch sử hình thành và phát triển của Đảng bộ huyện Năm Căn, trích yếu thông tin và thời gian công tác chủ yếu của các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư, các đồng chí trong Ban Thường vụ và Ủy viên, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Năm Căn qua các thời kỳ (1979 - 2020), trong đó danh sách các đồng chí được sắp xếp theo chức vụ, thời gian cùng hình ảnh quý báu mà Đảng bộ còn lưu giữ.

  Cuốn sách là một trong những tài liệu quan trọng góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ hôm nay và mai sau, động viên các tầng lớp nhân dân trân trọng và gìn giữ những giá trị lịch sử, phát huy truyền thống của Đảng bộ, tiếp tục lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị những năm tiếp theo. Bạn đọc có thể nghiên cứu, tham khảo cuốn sách tại Thư viện Quốc gia và thư viện các tỉnh, thành phố trong cả nước.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương, Tỉnh ủy Lạng Sơn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Chương trình sưu tầm tài liệu, viết tiểu sử các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Trần Thị Thùy Linh - Trịnh Thị Kim Thoa
  Giá tiền: 52.000 đ
  Tác giả: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ xã Tân Phước, Đảng bộ huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ xã Hòa Thành, Đảng bộ huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Nguyễn Thị Hoài Hương
  Giá tiền: 113.000 đ
  Tác giả: Ban Bình luận, Nhân dân nhật Báo, Trung Quốc
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hóa
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ xã Cát Quế
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Trị
  Giá tiền: Liên hệ