Lịch sử cách mạng Đảng bộ và nhân dân phường Khương Thượng (1930 -2010)

Lịch sử cách mạng Đảng bộ và nhân dân phường Khương Thượng (1930 -2010)
Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ phường Khương Thượng, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Số trang: 356 trang
Giá tiền: Liên hệ
Xuất bản: Tháng 4/2021
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách nhằm tái hiện quá trình lao động sản xuất, xây dựng quê hương; đấu tranh bất khuất, kiên cường của nhân dân phường Khương Thượng từ khi có Đảng lãnh đạo, một lòng theo Đảng làm cách mạng, giành chính quyền về tay nhân dân; kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, chiến đấu bảo vệ biên giới của Tổ quốc; vượt khó khăn, khắc phục hậu quả chiến tranh, sáng tạo xây dựng địa phương, đất nước ngày càng giàu đẹp. Cuốn sách cũng nhằm tri ân công lao của thế hệ đi trước; đồng thời, giáo dục, bồi dưỡng truyền thống cách mạng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ của Khương Thượng, củng cố niềm tin sự lãnh đạo của Đảng, khẳng định con đường đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội là đúng đắn. Độc giả có thể tham khảo sách tại Thư viện Quốc gia và thư viện các tỉnh, thành phố trong cả nước.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Nhiều tác giả
  Giá tiền: 598.000 đ
  Tác giả: Ban Chỉ đạo biên soạn Lịch sử Hải Phòng, Thành ủy - Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Phạm Văn Đức (Chủ biên)
  Giá tiền: 121.000 đ
  Tác giả: GS.TS. Mạch Quang Thắng (Chủ biên)
  Giá tiền: 84.000 đ
  Tác giả: Huyện ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Huyện ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ