Loading...

Lịch sử cách mạng xã Khánh Trung (1945-2015)

Lịch sử cách mạng xã Khánh Trung (1945-2015)
Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ xã Khánh Trung Đảng bộ huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa
Số trang: 204 trang
Giá tiền: Liên hệ
Xuất bản: Tháng 9/2020
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Nội dung cuốn sách trình bày một cách khái quát quá trình hình thành, đấu tranh cách mạng, xây dựng và phát triển của xã Khánh Trung qua các thời kỳ lịch sử, đặc biệt khi thực hiện đường lối đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã.

  Đây là một trong những tài liệu quan trọng góp phần giúp cán bộ và nhân dân xã Khánh Trung củng cố niềm tin và lòng tự hào đối với quê hương, đất nước, đối với Đảng và Bác Hồ kính yêu; đồng thời, nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc kế thừa và phát huy sự nghiệp cách mạnh vẻ vang của các thế hệ cha anh, giáo dục truyền thống yêu nước, cổ vũ các thế hệ hôm nay và mai sau vững bước trên con đường xây dựng xã Khánh Trung càng giàu mạnh, văn minh. Độc giả có thể tham khảo sách tại Thư viện Quốc gia và thư viện các tỉnh, thành phố trong cả nước.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương, Tỉnh ủy Lạng Sơn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Chương trình sưu tầm tài liệu, viết tiểu sử các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Trần Thị Thùy Linh - Trịnh Thị Kim Thoa
  Giá tiền: 52.000 đ
  Tác giả: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ xã Tân Phước, Đảng bộ huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ xã Hòa Thành, Đảng bộ huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Nguyễn Thị Hoài Hương
  Giá tiền: 113.000 đ
  Tác giả: Ban Bình luận, Nhân dân nhật Báo, Trung Quốc
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hóa
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ xã Cát Quế
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Trị
  Giá tiền: Liên hệ