Lịch sử Đảng bộ huyện Hoa Lư (1996 - 2020)

Lịch sử Đảng bộ huyện Hoa Lư (1996 - 2020)
Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hoa Lư
Số trang: 319 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Tháng 1/2022
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Hoa Lư là vùng đất có bề dày lịch sử, văn hóa, giàu tiềm năng và truyền thống cách mạng, xưa kia từng là kinh đô của Nhà nước Đại Cồ Việt - Nhà nước phong kiến tập quyền đầu tiên của nước ta. Suốt chiều dài lịch sử, Hoa Lư luôn đóng góp vào sự nghiệp đấu tranh bảo vệ độc lập dân tộc và xây dựng đất nước. Cuốn sách Lịch sử Đảng bộ huyện Hoa Lư (1996 - 2020) khái quát, hệ thống quá trình lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ huyện từ năm 1996 đến năm 2020; những thành tựu đạt được và bài học kinh nghiệm rút ra nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ trong mối quan hệ chặt chẽ với tiến trình xây dựng và phát triển của Đảng, của dân tộc gắn với sự phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh của huyện Hoa Lư.

  Độc giả có thể tham khảo sách tại Thư viện Quốc gia và thư viện các tỉnh, thành phố trong cả nước.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 60.000 đ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ huyện An Chấn, Đảng bộ huyện Tuy An
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS. TS. Đỗ Thị Thạch, PGS. TS. Bùi Thị Ngọc Lan, TS. Nguyễn Thị Hoa, TS. Vũ Thế Tùng
  Giá tiền: 90 đ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Liên doanh Vietsovpetro
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Đặng Trí Dũng (Chủ biên)
  Giá tiền: 161.000 đ
  Tác giả: Tập Cận Bình
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Bình Dương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đảng bộ tỉnh Điện Biên, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Điện Biên Phủ
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đảng bộ tỉnh Gia Lai, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Phú Thiện
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đảng bộ tỉnh Quảng Trị, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Cam Lộ
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Bắc Yên
  Giá tiền: Liên hệ