Lịch sử Đảng bộ huyện Kỳ Anh (1930 - 2020)

Lịch sử Đảng bộ huyện Kỳ Anh (1930 - 2020)
Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Kỳ Anh, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh
Số trang: 572 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Tháng 12/2021
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Nội dung cuốn sách chia thành 2 phần gồm 10 chương, tái hiện quá trình xây dựng, chiến đấu gian khổ, đầy hy sinh nhưng rất vẻ vang của Đảng bộ và nhân dân huyện Kỳ Anh qua các thời kỳ: Đảng bộ huyện Kỳ Anh được thành lập và lãnh đạo nhân dân đấu tranh giải phóng dân tộc, bước đầu cùng cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội (1930 - 1975); Đảng bộ huyện Kỳ Anh lãnh đạo nhân dân xây dựng chủ nghĩa xã hội và đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới (1975 - 2020). Cuốn sách lưu lại những trang sử vẻ vang, khơi dậy giá trị truyền thống tốt đẹp của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Kỳ Anh; là tài liệu giáo dục truyền thống cách mạng cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ nhằm phát huy truyền thống tốt đẹp, góp phần cùng toàn Đảng, toàn quân và toàn dân thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Độc giả có thể tham khảo sách tại Thư viện Quốc gia hoặc thư viện các tỉnh, thành phố trên cả nước.

   

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Chi hội in khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long - Hiệp hội in Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đảng ủy - Ban Chỉ huy Lữ đoàn 962
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Trần Thị Hồng Lê - ThS. Lương Thị Hoài Thanh (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
  Giá tiền: 34.000 đ
  Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
  Giá tiền: 34.000 đ
  Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
  Giá tiền: 34.000 đ
  Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
  Giá tiền: 34.000 đ
  Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
  Giá tiền: 250.000 đ
  Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
  Giá tiền: 25.000 đ
  Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
  Giá tiền: 99.000 đ
  Tác giả: Đảng ủy xã Hòa Bình (Đảng bộ huyện Trà Ôn)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS.NGƯT. Nguyễn Thế Thắng, PGS.TS. Doãn Thị Chín
  Giá tiền: 129.000 đ
  Tác giả: Hồ Ngọc Châu - Trần Thị Thúy Nga - Nguyễn Thị Xuân Quỳnh - Phạm Thanh Thủy
  Giá tiền: 131.000 đ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ phường Nghĩa Đô, Đảng bộ quận Cầu Giấy
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương - Thông tấn xã Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Đức Huệ, tỉnh Long An
  Giá tiền: Liên hệ