Lịch sử Đảng bộ huyện Kỳ Anh (1930 - 2020)

Lịch sử Đảng bộ huyện Kỳ Anh (1930 - 2020)
Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Kỳ Anh, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh
Số trang: 572 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Tháng 12/2021
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Nội dung cuốn sách chia thành 2 phần gồm 10 chương, tái hiện quá trình xây dựng, chiến đấu gian khổ, đầy hy sinh nhưng rất vẻ vang của Đảng bộ và nhân dân huyện Kỳ Anh qua các thời kỳ: Đảng bộ huyện Kỳ Anh được thành lập và lãnh đạo nhân dân đấu tranh giải phóng dân tộc, bước đầu cùng cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội (1930 - 1975); Đảng bộ huyện Kỳ Anh lãnh đạo nhân dân xây dựng chủ nghĩa xã hội và đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới (1975 - 2020). Cuốn sách lưu lại những trang sử vẻ vang, khơi dậy giá trị truyền thống tốt đẹp của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Kỳ Anh; là tài liệu giáo dục truyền thống cách mạng cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ nhằm phát huy truyền thống tốt đẹp, góp phần cùng toàn Đảng, toàn quân và toàn dân thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Độc giả có thể tham khảo sách tại Thư viện Quốc gia hoặc thư viện các tỉnh, thành phố trên cả nước.

   

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 60.000 đ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ huyện An Chấn, Đảng bộ huyện Tuy An
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS. TS. Đỗ Thị Thạch, PGS. TS. Bùi Thị Ngọc Lan, TS. Nguyễn Thị Hoa, TS. Vũ Thế Tùng
  Giá tiền: 90 đ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hoa Lư
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Liên doanh Vietsovpetro
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Đặng Trí Dũng (Chủ biên)
  Giá tiền: 161.000 đ
  Tác giả: Tập Cận Bình
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Bình Dương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đảng bộ tỉnh Điện Biên, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Điện Biên Phủ
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đảng bộ tỉnh Gia Lai, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Phú Thiện
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đảng bộ tỉnh Quảng Trị, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Cam Lộ
  Giá tiền: Liên hệ