Lịch sử Đảng bộ huyện Kỳ Anh (1930 - 2020)

Lịch sử Đảng bộ huyện Kỳ Anh (1930 - 2020)
Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Kỳ Anh, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh
Số trang: 572 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Tháng 12/2021
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Nội dung cuốn sách chia thành 2 phần gồm 10 chương, tái hiện quá trình xây dựng, chiến đấu gian khổ, đầy hy sinh nhưng rất vẻ vang của Đảng bộ và nhân dân huyện Kỳ Anh qua các thời kỳ: Đảng bộ huyện Kỳ Anh được thành lập và lãnh đạo nhân dân đấu tranh giải phóng dân tộc, bước đầu cùng cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội (1930 - 1975); Đảng bộ huyện Kỳ Anh lãnh đạo nhân dân xây dựng chủ nghĩa xã hội và đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới (1975 - 2020). Cuốn sách lưu lại những trang sử vẻ vang, khơi dậy giá trị truyền thống tốt đẹp của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Kỳ Anh; là tài liệu giáo dục truyền thống cách mạng cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ nhằm phát huy truyền thống tốt đẹp, góp phần cùng toàn Đảng, toàn quân và toàn dân thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Độc giả có thể tham khảo sách tại Thư viện Quốc gia hoặc thư viện các tỉnh, thành phố trên cả nước.

   

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ xã Thanh Quang
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Trần Thị Hải Yến, TS. Đàm Bích Hiên, TS. Ngô Văn Vũ (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Dân vận Trung ương
  Giá tiền: 130.000 đ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ xã Bình An (huyện ủy Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đảng ủy - Ban Chỉ huy quân sự quận Bình Tân (Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ quận Long Biên (Đảng bộ Thành phố Hà Nội)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ xã Bình Đức - xã Thạnh Đức(Đảng bộ huyện Bến Lức)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ quận Hoàng Mai, Đảng bộ Thành phố Hà Nội
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ xã An Thọ, Đảng bộ huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đảng bộ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Đất Đỏ
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng họ Dương Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ xã Đak Trôi, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ xã Hành Thuận, Huyện ủy Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Sơn La
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ xã Nam Trung, Huyện ủy Tiền Hải, tỉnh Thái Bình
  Giá tiền: Liên hệ