Lịch sử Đảng bộ thành phố Cần Thơ, tập II (1945 - 1954)

Lịch sử Đảng bộ thành phố Cần Thơ, tập II (1945 - 1954)
Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Cần Thơ
Số trang: 160 trang
Giá tiền: Liên hệ
Xuất bản: Tháng 9/2020
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách ghi lại những trang sử hào hùng của nhân dân thành phố Cần Thơ trong giai đoạn 1945-1954. Đây là một giai đoạn cách mạng mới với đặc thù riêng, đánh dấu sự trưởng thành của Đảng bộ thành phố trong lãnh đạo nhân dân kháng chiến chống thực dân Pháp, tạo cơ sở vững chắc về các mặt để tiếp tục tiến hành cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ ở giai đoạn sau đến thắng lợi cuối cùng. Cuốn sách được biên soạn công phu, nghiêm túc, bảo đảm tính chân thực của lịch sử nên đây được xem là nguồn tài liệu hữu ích, khẳng định công lao và sự hy sinh quên mình của những người con Cần Thơ, đồng thời cũng là động lực tinh thần to lớn tiếp sức cho Đảng bộ, nhân dân tỉnh Cần Thơ hôm nay và thế hệ mai sau tiếp tục bước vào giai đoạn cách mạng mới, phát triển kinh tế  - văn hóa - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, vững bước trên con đường đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa quê hương, đất nước. Bạn đọc có thể nghiên cứu, tham khảo cuốn sách tại Thư viện Quốc gia và thư viện các tỉnh, thành phố trong cả nước.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Nhiều tác giả
  Giá tiền: 598.000 đ
  Tác giả: Ban Chỉ đạo biên soạn Lịch sử Hải Phòng, Thành ủy - Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Phạm Văn Đức (Chủ biên)
  Giá tiền: 121.000 đ
  Tác giả: GS.TS. Mạch Quang Thắng (Chủ biên)
  Giá tiền: 84.000 đ
  Tác giả: Huyện ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Huyện ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ