Lịch sử Đảng bộ tỉnh Kon Tum, tập III (2001 - 2020)

Lịch sử Đảng bộ tỉnh Kon Tum, tập III (2001 - 2020)
Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Kon Tum
Số trang: 388 trang
Giá tiền: Liên hệ
Xuất bản: Tháng 9/2020
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Nội dung cuốn sách tổng kết, khẳng định vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ tỉnh Kon Tum qua bốn nhiệm kỳ đại hội, gắn liền với công cuộc xây dựng và phát triển của tỉnh trong chặng đường 20 năm đầu thế kỷ XXI; qua đó thấy được sự chuyển biến của tỉnh Kon Tum trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

  Cuốn sách là tài liệu quý, không chỉ góp phần tuyên truyền lịch sử Đảng bộ địa phương, mà còn tạo nên những tác động tích cực tới nhận thức, hành động của các cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn, đặc biệt là thế hệ trẻ. Bạn đọc có thể nghiên cứu, tham khảo cuốn sách tại Thư viện Quốc gia và thư viện các tỉnh, thành phố trong cả nước.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Nhiều tác giả
  Giá tiền: 598.000 đ
  Tác giả: Ban Chỉ đạo biên soạn Lịch sử Hải Phòng, Thành ủy - Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Phạm Văn Đức (Chủ biên)
  Giá tiền: 121.000 đ
  Tác giả: GS.TS. Mạch Quang Thắng (Chủ biên)
  Giá tiền: 84.000 đ
  Tác giả: Huyện ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Huyện ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ