Lịch sử Đảng bộ và nhân dân xã An Chấn (1936 - 2020)

Lịch sử Đảng bộ và nhân dân xã An Chấn (1936 - 2020)
Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ huyện An Chấn, Đảng bộ huyện Tuy An
Số trang: 359 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Tháng 5/2022
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • An Chấn là một xã ven biển phía nam huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên, có lịch sử hình thành và phát triển đã hơn 400 năm. Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, nhân dân An Chấn đã chung sức chung lòng cùng nhân dân Phú Yên và nhân dân cả nước đấu tranh giành độc lập dân tộc. Ngày nay, Đảng bộ xã An Chấn đã lãnh đạo nhân dân phát huy truyền thống cách mang vẻ vang, phấn đấu vươn lên xây dựng và phát triển quê hương, nhờ đó An Chấn ngày càng thay da đổi thịt và đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2018.

  Cuốn sách Lịch sử Đảng bộ và nhân dân xã An Chấn (1936 - 2020) phản ánh chân thực chặng đường hơn 80 năm lịch sử vẻ vang của Đảng bộ và nhân dân xã An Chấn, đồng thời đúc kết những bài học kinh nghiệm quý, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước nước, tình thần sẵn sàng cống hiến cho sự nghiệp xây dựng quê hương đối với thế hệ chỉ An chấn ngày nay. Độc giả có thể tham khảo sách tại Thư viện Quốc gia hoặc thư viện các tỉnh, thành phố trên cả nước.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
  Giá tiền: 34.000 đ
  Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
  Giá tiền: 34.000 đ
  Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
  Giá tiền: 34.000 đ
  Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
  Giá tiền: 34.000 đ
  Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
  Giá tiền: 250.000 đ
  Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
  Giá tiền: 25.000 đ
  Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
  Giá tiền: 99.000 đ
  Tác giả: Đảng ủy xã Hòa Bình (Đảng bộ huyện Trà Ôn)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS.NGƯT. Nguyễn Thế Thắng, PGS.TS. Doãn Thị Chín
  Giá tiền: 129.000 đ
  Tác giả: Hồ Ngọc Châu - Trần Thị Thúy Nga - Nguyễn Thị Xuân Quỳnh - Phạm Thanh Thủy
  Giá tiền: 131.000 đ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ phường Nghĩa Đô, Đảng bộ quận Cầu Giấy
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương - Thông tấn xã Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Trần Khắc Việt - TS. Nguyễn Hải Yến
  Giá tiền: 146.000 đ
  Tác giả: Thiếu tướng Trần Ngọc Thổ
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 60.000 đ