Loading...

Lịch sử Đảng bộ và nhân dân xã Liên Hiệp (1954 - 2015)

Lịch sử Đảng bộ và nhân dân xã Liên Hiệp (1954 - 2015)
Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ xã Liên Hiệp, Đảng bộ huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng
Số trang: 116 trang
Giá tiền: Liên hệ
Xuất bản: Tháng 9/2020
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách tái hiện chặng đường hơn 60 năm đấu tranh giải phóng, xây dựng và phát triển của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Liên Hiệp.

  Nội dung cuốn sách gồm 03 chương:

  Chương I: Vùng đất, con người và phong trào kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân xã Liên Hiệp;

  Chương II: Phong trào đấu tranh cách mạng của quân và dân xã Liên Hiệp trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1945 - 1975);

  Chương III: Xã Liên Hiệp trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc (1975 - 2015).

  Qua đó, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào, tinh thần đoàn kết cho các thế hệ, đặc biệt là thế hệ trẻ xã Liên Hiệp. Bạn đọc có thể nghiên cứu, tham khảo cuốn sách tại Thư viện Quốc gia và thư viện các tỉnh, thành phố trong cả nước.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương, Tỉnh ủy Lạng Sơn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Chương trình sưu tầm tài liệu, viết tiểu sử các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Trần Thị Thùy Linh - Trịnh Thị Kim Thoa
  Giá tiền: 52.000 đ
  Tác giả: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ xã Tân Phước, Đảng bộ huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ xã Hòa Thành, Đảng bộ huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Nguyễn Thị Hoài Hương
  Giá tiền: 113.000 đ
  Tác giả: Ban Bình luận, Nhân dân nhật Báo, Trung Quốc
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hóa
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ xã Cát Quế
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Trị
  Giá tiền: Liên hệ